Politika 23.09.2020.

Zvizdić: “Mali Šengen” bi morao voditi ka relaksaciji političkih odnosa u regionu

ČITANJE: 3 minute

Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH rekao je da je za BiH izuzetno važno da inicijativa “mali Šengen” ne predstavlja bilo kakav pokušaj supstitucije procesa evropskih integracija zemalja niti da se njome, a bez prethodnih političkih, ekonomskih i akademskih analiza i rasprava, automatski derogiraju brojni postojeći regionalni sporazumi, poput CEFTA-e i ugovora o transportnoj zajednici.

On je istakao da je na sastanku u Ohridu koji je održan u novembru prošle godine i na kojem se razgovaralo o perspektivi zapadnog Balkana i “malom Šengenu” rekao da je BiH opredijeljena za jačanje regionalne saradnje i prioritetno za unapređenje i ubrzanje puta ka članstvu u Evropskoj uniji.

Kada govorimo o ovakvoj vrsti regionalne saradnje, on smatra da je potrebno izvršiti analizu dvije grupe faktora, izazova i prednosti koje ona nosi u svojoj namjeri i suštini, i nakon toga definirati stvarni interes BiH, prenosi Avaz.

– U prvu grupu spadaju politički motivi i arhitektura same inicijative, a drugu grupu čine ekonomski, razvojni i investicioni faktori i ciljevi. Nesumnjivo je da su privredni i investicioni razlozi za uključivanje u “mali Šengen” veoma jaki, jer će protok kapitala, roba, usluga i ljudi dovesti do ekonomskog rasta i zapošljavanja, kao i do povećanog nivoa konkurentnosti država u regionu koji bi, prema projekciji sporazuma, bio uređen kao zajedničko tržište i integrirana investicijska destinacija, s harmoniziranim legislativnim okvirom i pojednostavljenim procedurama – smatra Zvizdić.

Dakle, kako kaže, ekonomske prednosti su nesumnjive, ali poručuje i da svaka inicijativa na zapadnom Balkanu, koji je opterećen teškom prošlošću i gdje još postoje brojni neriješeni sporovi, ima i dodatnu, političku i historijsku dimenziju.

Prema njegovim riječima, zbog toga bi ovakvoj, po karakteru, strateškoj inicijativi kojom bi zapadni Balkan bio pretvoren primarno u regionalnu ekonomsku zonu, ali i moguću platformu za politički utjecaj, moralo prethoditi jasno i nedvosmisleno poštivanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnopravnog subjektiviteta svih država, bez miješanja u unutrašnje stvari bilo koje države, kao i brzo i uspješno rješavanje svih bilateralnih ili multilateralnih pitanja – ističe Zvizdić.

Sporazum o granici

Sa stanovišta BiH, to bi, naprimjer, kako kaže, značilo obavezno potpisivanje ugovora o granici između BiH i Srbije, ravnopravan status u praktičnoj provedbi sporazuma i nepristajanje na bilo kakvu i bilo čiju političku ili tržišnu dominaciju.

Zvizdić navodi da bi “Mali Šengen” osim ekonomskih prednosti, morao voditi ka relaksaciji političkih odnosa u regionu, kao i ubrzanom rješavanju otvorenih pitanja.

“Smatram da bi najbolje rješenje bilo da se osmisli model povećanog nivoa ekonomske i društvene integracije regiona zapadnog Balkana koji bi dao vidljive rezultate u roku od nekoliko godina, što znači da bi se sporazum ili “mali Šengen” potvrđivao od država učesnica svakih maksimalno pet godina. Tako bi se mogli pratiti i vrednovati zacrtani ciljevi i ostvareni rezultati, čime bi interesi država bili u potpunosti zaštićeni – zaključuje Zvizdić.

On kaže da ako bi “mali Šengen” bio izraz korektne i uspješne saradnje kakva, naprimjer, postoji unutar “Višegradske grupe”, onda bi BiH svaki put trebala potvrditi daljnje učešće i ostati dio takvog sporazuma. Dok bi, u suprotnom, ako su utvrdi kršenje suvereniteta i jednakopravnosti, poslije svakih pet godina mogla istupiti iz takve inicijative.

(A.M/banjaluka.net)