Vijesti 19.09.2016.

Banjaluka šampion bespravno izgrađenih objekata

ČITANJE: 2 minute

Još tri i po mjeseca građani Republike Srpske imaju da podnesu zahtjeve za legalizaciju svojih domova. Bespravno izgrađenih ima blizu 87 hiljada.

Ta brojka će se, poručuju iz resornog ministarstva, od januara značajno smanjiti. Od 2010. do odluke o povoljnijim uslovima za legalizaciju, bilo je podneseno svega nešto više od tri hiljade zahtjeva. Sada, uvjeravaju nadležni, potpuno drugačija slika.

“Da je veliko interesovanje građana RS, pogotovo u onim opštinama koji su imali drastičan broj nelegalnih objekata. A važno je i to napomenuti, da su ti bespravni objekti uglavnom nastali u ratnom i poslijeratnom periodu, velikom migracijom stanovništva”, rekla je Srebrenka Golić, ministar za prostorno uređenje,građevinarstvo i ekologiju RS.

Samo Banjaluka ima između deset i dvadeset hiljada bespravno izgrađenih ili dograđivanih kuća. U svim perifernim naseljima je slična situacija, a najviše nelegazovanih objekata ima na Laušu i Paprikovcu. Iako Banjaluka dominira po broju bespravno izgrađenih objekata, otkako su građani saznali da mogu jeftino da riješe i to pitanje, požurili su da podnesu zahtjeve. Ipak, i dalje ima problema.

“Najveći problem su građanima neriješeni imovinski odnosi, koji su dugotrajan i neizvjesan proces da se riješi. I jedina opcija je izlaganje gruntovnih i katastarskih knjiga, dakle gruntovnice i katastra. Taj postupak, imovinska služba je započela”, objašnjava Budimir Balaban, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Objekat do 400 kvadrata se može legalizovati za simboličnu sumu – od sto do dvije hiljade maraka. Ne mogu se legalizovati objekti koji su izgrađeni poslije stupanja na snagu novog Zakona o uređenju prostora i građenju iz 2013. godine, uz još nekoliko uslova.

Neće moći da budu legalizovani samo oni objekti koji su izgrađeni na zemljištu koje za to nije predviđeno. Tako će bez dozvole ostati kuće koje su izgrađene u neposrednoj blizini magistralnih i regionalnih puteva i u riječnim koritima.

(ATV)