Vijesti 11.09.2018.

ČUBRILOVIĆ SA REKTORIMA: Unaprijediti kvalitet visokoškolskog obrazovanja

ČITANJE: 1 minuta

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas sa rektorima javnih univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, prof. dr Radoslavom Gajaninom i prof. dr Stevom Pašalićem, o aktuelnim pitanjima organizacije, kadrovskog i materijalnog stanja na javnim univerzitetima. 

Oni su se saglasili da je neophodno unaprijediti kvalitet visokoškolskog obrazovanja, izvršiti racionalizaciju studijskih programa i odabira profila školovanja u skladu sa zahtjevima društva, privrede i potrebama razvoja Republike Srpske.

U vezi sa zahtjevima studenata, koji su upisali studije po starom programu, dogovoreno je da javni univerziteti, u najkraćem roku, daju jasne instrukcije fakultetima i studentima upisanim prema ranijem Zakonu o univerzitetu, kako bi se omogućili fleksibilniji uslovi za njihov završetak započetih studija ili da im se omogući odgovarajuće prilagođavanje studiranja u skladu sa „bolonjskim procesom“.

Zaključeno je da je neophodno osnivanje instituta, centara i drugih oblika istraživačkog rada koji će biti usklađeni sa potrebama privrede i razvojem Republike Srpske, a koji će djelimično omogućiti i finansiranje visokog obrazovanja.

Čubrilović je podržao aktivnosti rektorata dvaju javnih univerziteta, koje imaju za cilj smanjivanje broja gostujućih profesora i prijem asistenata iz reda najboljih studenata, odnosno studenata generacije.

(Srpskainfo)