Biznis 05.04.2016.

Donose ekonomsku politiku samo radi reda

ČITANJE: 4 minute
radnici
Poslovna zajednica u RS nije zadovoljna dinamikom realizacije mjera koje predlažu Vladi RS u okviru dokumenta Ekonomska politika, pa tako na neke od njih čekaju i godinama.
Pored toga, ističu da ako neka mjera i bude realizovana u praksi, nema svoj puni efekat pošto nije realizovana druga mjera koja je s njom povezana, a na čiju hitnost u realizaciji je takođe privreda ukazivala.
Naglašavaju da bez pune realizacije tih mjera iz Ekonomske politike ne možemo očekivati bolje rezultate privrede. Uzroke svega toga, smatraju ekonomski stručnjaci, mogli bismo tražiti u činjenici da Vlada i nadležna ministarstva dovoljno ne razumiju kako funkcioniše privreda i koji su problemi u privredi, jer ih je malo došlo u Vladu iz tog sektora.
Kao neke od primjera, koje su predložili i koji su ušli u Ekonomsku politiku, a nisu do sada realizovani, navode reformu javne uprave, restruktuiranje javnih preduzeća, zatim izmjene Zakona o porezima i doprinosima s ciljem vraćanja na nivo prije izbijanja ekonomske krize, te brojne mjere za podršku i podsticaj privrede i ostalo.
Teško doći do kvalitetnih mjera Ekonomske politike RS
Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, rekao je da je do kvalitetnih mjera Ekonomske politike RS, generalno, teško doći. Istakao je da Privredna komora RS, u ime poslovne zajednice, predlaže i dostavlja Vladi RS mjere za Ekonomsku politku RS, koje, kako je rekao, djelimično budu prihvaćene.
“Problem je što neke od mjera koje budu prihvaćene, i iza kojih stane Vlada RS kao predlagač tog dokumenta i Narodna skupština RS koja ga usvaja, ne budu i realizovane. Jedan od najboljih primjera o toj dugoj realizaciji mjera Ekonomske politike, koji je trajao nekoliko godina, bio je Zakon o radu. Dakle, on se više godina nalazio u mjerama Ekonomske politike, a usvojen je tek krajem prošle godine”, rekao je Blagojević i napomenuo da dolazi do djelimične realizacije usvojenih mjera iz tog dokumenta.
Iz tog razloga, on kaže da se dolazi u situaciju da i one mjere koje budu realizovane ne daju puni efekat, zbog onih koje ne budu realizovane.
“Dakle, potreban je energičniji pristup realizaciji mjera iz tog dokumenta, koje se tiču rasterećenja privrede i uslova poslovanja, jer bez toga ne možemo očekivati bolje rezultate privrede”, smatra Blagojević.
Predrag Duduković, član Udruženja ekonomista RS – SWOT, rekao je da Privredna komora RS u prijedlog ekonomske politike šalje ono na šta ukazuju privrednici.
“Znači to nije lični stav Privredne komore, nego je to stav svih privrednika koje zastupa Komora, koji neka svoja zapažanja i probleme prosljeđuju Komori, a onda ona Vladi RS da uvrsti u ekonomsku politiku”, rekao je Duduković. On je istakao da je problem u tome što Vlada i nadležna ministarstva dovoljno ne razumiju kako funkcioniše privreda i koji su problemi u privredi. Kao razloge za to naveo je činjenicu da je malo ljudi u tim ministarstvima došlo iz privrede i jednostavno ne razumiju kako privreda funkcioniše.
“Na to što privreda predlaže, poput ukidanja nekakvih nameta, smanjenja poreza i slično, ljudi iz ministarstva gledaju kao smanjenje budžeta i onda oni kratkoročno razmišljaju ako ukinu te određene namete ili ako ih smanje, da će doći do manjeg priliva u budžet i da će imati probleme u funkcionisanju budžeta”, pojasnio je Duduković.
Sa druge strane, rekao je da će dugoročno možda i biti manji prihodi u budžet, ali da će u nekom dužem periodu to generisati da privreda bude rasterećena i da na taj način više proizvodi i zapošljava i da na taj način dođe do većeg punjenja budžeta, jer će obuhvat za punjenje biti širi.
“Prosto iz tog razloga dolazi do nerazumijevanja između poslovne zajednice i Vlade i iz tog razloga vrlo malo mjera koje predloži Privredna komora prolazi kroz Ekonomsku politiku i dalje se sprovodi u praksi”, kazao je Duduković. Dakle, on je naglasio da bez pune realizacije tih mjera iz Ekonomske politike, ne možemo očekivati bolje rezultate privrede.
Nije dovoljna samo jedna mjera
“Primjera radi, nije dovoljno donijeti zakon o radu, ako ne dolazi do povećanja neoporezivog dijela plate i smanjenja doprinosa. Sama jedna mjera nije dovoljna”, smatra ovaj ekonomista. Naglašava da te mjere moraju biti realizovane u paketu da bi došlo do značajnijih pozitivnih promjena u funkcionisanju preduzeća.

(Nezavisne)