Politika 26.08.2019.

DUEL SP – SNSD: Oštar odgovor Sanji Vulić iz Inspektorata RS

ČITANJE: 2 minute

Preuzimanjem funkcije vršioca dužnosti direktora Inspektorata Republike Srpske, Danijela Batar zatekla je 32 izvršioca raspoređena na radna mjesta stručnog saradnika za asistenciju inspektorima. Prijem pomenutih službenika izvršio je prethodni direktor.

Saopšteno je ovo iz Inspaktorata Republike Srpske, povodom izjava, predsjednice Skupštine grada Doboja, Sanje Vulić, u vezi sa kadrovskim pitanjima u Inspektoratu Republike Srpske.

– Кako bi Sanja Vulić bila detaljno upoznata sa situacijom za koju je izrazila interesovanje, želimo je upoznati i sa činjenicom da su službenici koji obavljaju poslove stručnog saradnika za asistenciju inspektorima primljeni sa višom stručnom spremom. Njihov prijem izvršen je na osnovu uslova koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske, usvojenim za vrijeme mandata prethodnog direktora, dok je uslov za obavljanje poslova inspektora visoka stručna sprema i najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom, što navedeni ne ispunjavaju – navode u Inspektoratu,

Dalje navode da svi zainteresovani koji žele provjerene informacije, navedeno su mogli pročitati u Službenom glasniku Republike Srpske u kojem je i objavljen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

– Takođe, uvidom u isti svi zainteresovani mogu uočiti i da stručni saradnici za asistenciju inspektorima imaju status namještenika prve kategorije sa višom stručnom spremom, dok inspektori imaju status državnog službenika treće kategorije – navodi se u saopštenju.

Navode da, imajući u vidu funkciju koju imenovana obavlja, smatraju da je nedopustivo paušalno iznošenje ličnog mišljenje od strane Sanje Vulić, bez prethodne provjere tačnosti informacija koje su joj plasirane od strane trećih lica.

– Raspoređivanje službenika na radna mjesta za koja ne ispunjavaju uslove bilo bi direktno kršenje zakona, što je vjerujemo jasno i imenovanoj. Mladi ljudi su budućnost Republike Srpske i zadatak institucija je da im omogući razvoj i dalji napredak, ali ne kršeći zakon – navode u Inspektoratu.

Dodaje da će Danijela Batar nastojati da svojim uposlenicima omogući profesionalno usavršavanje i napredak, ali isključivo na način kako je to propisano zakonom.

– Osjećamo potrebu da imenovanu informišemo i o tome da je Vlada Republike Srpske usvojila Izvještaj o radu Inspektorata za 2018. godinu i isti je zajedno sa Zaključkom Vlade Republike Srpske objavljen javno na WEB stranici Inspektorata kako bi bio dostupan javnosti. Finansijski izvještaj za 2018. godinu pravovremeno je izrađen i dostavljen Ministarstvu finansija Republike Srpske, kao i Кadrovski plan za 2019. godinu i isti je dobio saglasnost ministarstva – navode u Inspektoratu.

Dodaju da na osnovu navedenog, mogu reći da ovaj organ svoje radne zadatke izvršava blagovremeno i u skladu sa zakonom, dodajući da se javno iznošenje neprovjerenih informacija, može smatrati jedino neodgovornim i zlonamjernim.

(Srpskainfo)