Vijesti 13.03.2017.

Fond PIO: Prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava na penziju

ČITANJE: 2 minute

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske pozvao je osiguranike, koji će pravo na penziju ostvariti u 2017. godini ili u skorijem periodu, da se obrate svojoj poslovnici Fonda PIO radi prikupljanja neophodne dokumentacije.

Iz Fonda PIO Republike Srpske saopštili su da su na kućne adrese 6.034 osiguranika u Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ poslali obavještenja u cilju prikupljanja dokumentacije za kompletiranje i ažuriranje podataka matične evidencije.

Iz fonda navode da se obavještenja dostavljaju u periodu od 10. do 17. marta ove godine.

Osiguranici u poslovnicu treba da donesu raspoloživu dokumentaciju poput radne knjižice, dokaz o promjenama JMB, staž osiguranja sa uvećanim trajanjem i potvrda staža iz drugih država.

“Za ovih 6.034 osiguranika koji će dobiti obavještenje na kućnu adresu ne znači da su ispunili uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, ni da su ispunjeni uslovi za prestanak ugovora o radu kod poslodavca, već da će kompletiranjem dokumentacije i ažuriranjem podataka u momentu kada se steknu zakonom propisani uslovi za penziju rješenje o ostvarivanju prava dobiti u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva”, pojašnjavaju u u Fondu.

Fond PIO posebno apeluje da osiguranici koji imaju navršenog staža osiguranja van Republike Srpske, u drugim državama i FBiH, podnesu zahtjev za potvrdu staža i prije podnošenja zahtjeva za penziju, jer se za taj dokument iz pojedinih država čeka dugo, više mjeseci, pa čak i godina.

Iz Fonda PIO ukazuju da se blagovremenim kompletiranjem potrebne dokumentacije omogućava znatno brže rješavanje zahtjeva, u roku od sedam do deset dana, što je znatno kraće od zakonskog roka od dva mjeseca.

“To je istovremeno neuporedivo sa periodom od prije pet i više godina, kada su osiguranici nakon podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, rješenje čekali po nekoliko mjeseci, a nerijetko i godina”, navode iz Fonda.

U saopštenju se navodi da se, osim veće efikasnost u radu Fonda, na ovaj način dostižu i međunarodni standardi rada i ponašanja koje direktno utiču na veće zadovoljstvo osiguranika i korisnika prava uslugama Fonda, kao javnog servisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

(Srna)