Vijesti 23.06.2022.

Garant bezbjednosti: MUP Srpske sve jači i postiže sve bolje rezultate

ČITANJE: 7 minuta

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, na čijem je čelu ministar Dragan Lukač, ostvarilo je u prošloj godini i više nego odlične rezultate u svom radu, a što se ogleda kroz povoljno stanje bezbjednosti u oblasti kriminaliteta i bezbjednosti u saobraćaju, ali i kroz očuvanje stabilnog reda i mira u Republici Srpskoj.

Da je to tako pokazuju i neumoljivi statistički podaci iz izvještaja o radu MUP-a Srpske u prošloj godini, a prema kojima je u Republici Srpskoj zabilježen pad kriminaliteta, uz povećanje koeficijenta ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela, a slično je nastavljeno i početkom ove godine.

Takođe, veoma je upečatljiv i podatak da je prosječna godišnja stopa promjene kriminaliteta u zadnjih pet godina u Republici Srpskoj negativna, što pokazuje da se ukupan broj krivičnih djela svake godine smanjivao u prosjeku za 5,8 odsto.

Naime, u protekloj godini policija Republike Srpske je razotkrila na hiljade krivičnih djela, dok ukupna rasvjetljenost tih djela značajno raste što je pokazatelj spremnosti i opredjeljenosti MUP-a RS da zada još snažniji udarac kriminalcima u RS, ali i svima onima koji se odluče da čine krivična djela i tako nanose štetu Republici Srpskoj i njenim građanima.

Kada se samo pogledaju pokazatelji o radu MUP-a RS u prošloj godini, a u koje banjaluka.net ima uvid, apsolutno je jasno da građani Republike Srpske mogu mirno da spavaju jer imaju dobro opremljenu i veoma organizovanu policiju koja 24 časa, sedam dana u sedmici, brine za svoje građane i drži bezbjednosnu situaciju pod kontrolom, dajući svoj maksimum da se što više kriminalaca izvede pred lice pravde i smjesti tamo gdje im je i mjesto. Što se tiče same statistike o radu MUP-a Srpske, ukupno su evidentirana 7.062 krivična djela u prošloj godini, što je za 2,1 odsto manje u odnosu na 2020. godinu, zbog čega je nadležnim tužilaštvima podnesena 5.963 izvještaja protiv 6.322 lica, ili za tri odsto više.

“Ukupno su riješena 6.284 krivična djela, tako da koeficijent ukupne rasvijetljenosti iznosi oko 87 odsto, dok efikasnost u rasvjetljavanju krivičnih djela sa nepoznatim izvršiocima iznosi oko 72 odsto”, pokazuju podaci MUP-a Srpske. Prema tim podacima, u strukturi počinjenih krivičnih djela u prošloj godini, najbrojnija su bila krivična djela opšteg kriminaliteta, sa udjelom od oko 84 odsto u ukupnom kriminalitetu, dok je smanjen broj imovinskih krivičnih djela za 4,4 odsto, a posebno težih krivičnih djela, uz povećanje njihove rasvijetljenosti.

MUP Republike Srpske je u prošloj godini razotkrilo i 495 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, među kojima dominiraju krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, a sličnim tempom policijski inspektori su nastavili i u ovoj godini. Tako su, prema podacima MUP-a RS, u prošloj godini tužilaštvima podnesena 294 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima, za šta su prijavljena 442 lica. Pored toga, treba naglasiti da je krivičnim djelima koje su razotkrili inspektori MUP-a RS pričinjena materijalna šteta od oko 33,5 miliona maraka, dok je stečena protivpravna imovinska korist iznosila 27,1 miliona maraka. Podaci MUP-a Srpske o rezultatima rada u oblasti privrednog kriminaliteta upravo pokazuju da kvalitetno planiran i kontinuiran terenski rad inspektora MUP-a RS, na čijem je čelu ministar Lukač, daje odlične rezultate, te da veća angažovanost, a posebno dobra opremljenost i obučenost policijskih službenika na ovim i sličnim zadacima postiže veoma dobre efekte.

Međutim, ono što posebno treba naglasiti je da ovi podaci pokazuju da su u porastu krivična djela koja svojim radom otkriva policija Srpske.

“Prosječna godišnja stopa promjene kriminaliteta u zadnjih pet godina je negativna, što pokazuje da se ukupan broj krivičnih djela svake godine smanjivao u prosjeku za 5,8 odsto. Pored toga, kontinuirano su se povećavali koeficijenti rasvjetljenosti krivičnih djela koja su izvršila nepoznata lica”, precizirali su iz MUP-a Srpske u svom izvještaju.

Prema njihovim riječima, policijski službenici su prošle godine slobode lišili 189 izvršilaca krivičnih djela, od kojih 126 na osnovu ličnih zapažanja i 63 na osnovu dojave građana, što je za sedam odsto više u odnosu na godinu ranije, i pokazuje da je ta aktivnost policajaca pojačana u protekloj godini. Pored brojnih drugih poslova i zadataka koje je MUP izvršio u prošloj godini, važno je naglasiti da je policija Srpske učestvovala i realizovala 91 operativnu akciju, među kojima su i one međunarodnog karaktera, a bile su vezane za visokotehnološki kriminalitet, teška ubistva, krijumčarenja lica, falsifikovanje isprava i posebno iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, kojih je od ukupnog broja operativnih akcija, sprovedeno čak 37.

Tako je MUP u prošloj godini razotkrio 2.098 slučajeva zloupotreba opojnih droga, što je za čak 46 procenata više nego godinu ranije, te je zapljenjeno više od pola tone droge, što je rezultat konstantne angažovanosti policije i njihovog kvalitetnog operativnog rada. Još žešći udar MUP-a Republike Srpske na kriminalitet iz oblasti zloupotrebe opojnih droga nastavljen je i u ovoj godini, kada je razbijen veliki broj kriminalnih grupa koje su se bavile prometom i proizvodnjom opojnih droga u Srpskoj. Dakle, prema podacima iz izvještaja o radu MUP-a Srpske, u prošloj godini razotkriveno je 338 krivičnih djela i 1.760 prekršaja u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, čemu je svakako doprinos dao kontinurani terenski rad, ali i dobro isplanirane i pravovremene aktivnosti pripadnika MUP-a Srpske, koji su na licu mjesta izvršenja tih krivičnih djela zatekli i uhapsili 19 lica, što dodatno potvrđuje tezu o većoj angažovanosti na razotkrivanju zloupotreba opojnih droga, te o kvalitetnom operativnom radu MUP-a Republike Srpske.

Prema podacima MUP-a RS, najviše krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga otkriveno na području koje pokriva Policijska uprava Doboj, te na teritorijama policijskih uprava Bijeljina i Prijedor. Kada su u pitanju prekršaji iz ove oblasti, najviše ih je evidentirano opet na području Policijske uprave Doboj.

Takođe, MUP-a Srpske je prošle godine evidentirao i 4.301 slučaj narušavanja javnog reda i mira u Srpskoj, što je za čak 42 odsto manje u odnosu na godinu ranije. Isto tako, pod kontrolom se drži i migrantska kriza, dok je konstantan rad po pitanju sprečavanja eventualnih terorističkih djelovanja pojedinaca ili grupa.

“MUP RS  je u prošloj godini uspješno realizovao poslove i zadatke iz svoje nadležnosti, što se ogleda kroz ostvareno povoljno stanje bezbjednosti u oblasti kriminaliteta I bezbjednosti u saobraćaju, te očuvanju stabilnog reda i mira”, navedeno je u izvještaju.

Inače, na čelu MUP-a Republike Srpske je skoro puna dva mandata Dragan Lukač, čovjek koji je cijeli svoj život posvetio policijskom poslu, a iza kojeg su  veliki rezultati i koji je apsoluno reorganizovao policiju u pozitivnom smislu. Jer, policija Republike Srpske u posljednjih skoro osam godina izgleda modernije, moćnije, opremljenije i spremnije da se uhvati u koštac sa svim izazovima. MUP Srpske i Lukač nastavljaju sa reformama i podmlađivanjem svojih redova, pa su tako skoro potpisani ugovori o početku obuke sa novih 186 kadeta, koji će nakon toga biti uvedeni u redove policije Repšublike Srpske. Nakon što ovi mladići završe obuku biće spremni za izvršavanje svih zadataka koji budu stavljeni pred njih, i zajedno s njima od 2015. godine, od kada je ministar Lukač na čelu MUP-a Srpske biće ukupno odškolovano i u redove policije RS uvedeno oko 2.000 policajaca, što je više nego svih poslijeratnih godina u RS do 2015. godine zajedno. To praktično znači da je skoro polovina uniformisanih policajaca MUP-a Srpske podmlađena, od kada je Lukač ministar, što je potvrda njegove odlučnosti da Republika Srpska ima modernu, efikasnu, mladu i vrhunski obučenu i opremljenu policiju, a što mu očigledno polazi za rukom.

Pored kadrovskog osvježenja, uveden je niz drugih novina u policiji RS, koje su vidljive golim okom. Policajac MUP-a Srpske sada ima moderne i kvalitetne uniforme i obuću koje se redovno zanavljaju, oružje i druga oprema su takođe novi, vozni park je apsolutno podmlađen, dok su plate policije Srpske povećane u nekoliko navrata. Pored toga, MUP raspolaže vrhunskim Centrom za obuku, ali i helikopterskom jedinicom, kao i specijalizovanim vozilima za brze intervencije. Sve to je dalo pozitivne efekte i na rezultate rada MUP-a Srpske, pa je tako bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj zadovoljavajuća iz godine u godinu i MUP uspješno odgovara svim izazovima, a postiže odlične rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, posebno kada je u pitanju razbijanje grupa koje krijumčare droge, gdje su se odlučno suprostavili veoma moćnim međunarodnim kriminalnim klanovima.

(N.Sp.)