Vijesti 17.12.2015.

Gradska uprava: Inspektori radili na osnovu predstavke

ČITANJE: 3 minute
slavisa sandic
Povodom jučerašnje intervencije na nelegalno izgrađenim objektima porodice Gajlović iz Motika, a zbog različitih medijskih interpretacija u vezi s tim događajem, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove, Slaviša Sandić kazao je da su inspektori pristupili prinudnom izvršenju rješenja jer su iscrpljene sve druge pravne mogućnosti.

-Ono što je važno i što treba znati je da se sva postupanja u ovom slučaju rade po prijavi brata Gospe Gajlović i da inspektori po službenoj dužnosti moraju da postupe po prijavama i preduzimaju mjere – istakao je Sandić, i dodao da je riječ o jednom teškom porodičnom sukobu.

Naime, svi objekti u vlasništvu porodice Gajlović ne posjeduju odobrenje za građenje, a predmeti jučerašnjeg prinudnog izvršenja bili su bespravno izgrađena nadstrešnica i bespravno izgrađena ograda, odnosno objekti koji zbog datuma izgradnje ne mogu biti predmet legalizacije u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju. Za razliku od pomenutih, za matični objekat postoji mogućnost legalizacije.

Građevinska inspekcija unazad nekoliko godina vodi šest postupaka zbog nelegalno sagrađenih objekta porodice Gajlović, a zabranjena im je i upotreba poslovnog prostora automehaničarske radnje koja nema odobrenje za upotrebu.

– Gradnja svih objekata započeta je bez odobrenja za građanje. Nakon što smo mi reagovali i upozoravali ih da se obustavi gradnja, oni su to ignorisali. Iako su naša rješenja izvršna, u svim slučajevima nastojali smo da odgodimo izvršenja dok se ne odluči po žalbi investitora kako bi dobili odluku drugostepenog organa. Gradonačelnik je koristio svoje pravo, te je svojim zaključkom u svim slučajevima na zahtjev investitora odgađao izvršenje rješenje, dok se ne riješi žalba ili dok se ne iscrpe sve pravne mogućnosti kako bi se za predmetne objekte dobilo odobrenje za građenje – pojasnio je Sandić.

Prema njegovim riječima, nakon što su iscrpljene sve te pravne mogućnosti – inspektori su pristupili izvršenju svojih rješenja.

U ovom slučaju, djelovao je i republički upravni inspektor, takođe na pritužbu i žalbu gospodina, koji je u srodstvu sa Gajlovićima, te je naložio građevinskom inspektoru da završi svoj postupak, uz napomenu da bi mogao dobiti prekršajni nalog zbog odugovlačenja postupka.

Stoga, on je ponovio da će inspektori morati da završe ovaj slučaj u potpunosti, odnosno da će biti zakazano ponovno prinudno izvršenje.

Komentarišući pojedine medijske objave, on je još jednom naglasio da inspektori rade svoj posao i da nisu bili tamo iz hira, niti da su predstavnici neke osione vlasti koja trenira strogoću tamo gdje ne treba.

Radi tačnog informisanja javnosti, on je napomenuo da broj izvršilaca u urbanističko-građevinskoj inspekciji ne omogućava da se nađu u svim ruralnim područjima i da kontrolišu, kako je predstavljeno u pojedinim medijima “neke ograde i nebitne objekte”, ali tamo gdje postoje prijave i međusobne optužbe dužni su da preduzimaju mjere i završavaju svoje postupke.

Istakao je da zadnjih nekoliko godina u Banjaluci nema slučajeva da se značajni objekti u urbanom dijelu grada počinju graditi bez građevinske dozvole.

-Efikasnim djelovanjem i preduzimanjem mjera, spriječili smo da se bilo koji investitor odluči na gradnju većih objekata kolektivnog stanovanja ili poslovnih objekata a da ne posjeduje dozvolu – kazao je načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove.

Podsjetio je da građevinska inspekcija godišnje ima preko 4.000 pregleda, da donese preko 400 raznih rješenja o otklanjanju nedostataka, o upućivanju na legalizaciju, o rušenju nelegalnih radova, i dr. Više od 40 objekata se poruši prinudnim putem ili investitori sami poruše nelegalno izvedene radove po rješenju inspektora.

Vezani tekstovi: Banjaluka: Rušenje ograde obezbjeđivala policija

(Banjaluka.rs.ba)