Vijesti 14.06.2021.

IZVJEŠTAJ MUP-a: Privredni kriminal raste, ukupna šteta od otkrivenih djela 41,8 miliona KM

ČITANJE: 4 minute

Primanje mita, utaja poreza i osiguranička prevara su krivična djela čiji je broj u porastu u Srpskoj, a materijalna šteta pričinjena izvršenjem krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta porasla je lani za 13,1 milion maraka i iznosila je ukupno 41,8 miliona KM.

Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2020. godini otkriva da su u oblasti suzbijanja privrednog kriminaliteta otkrivena 503 krivična djela, što je za 17,1 odsto manje u odnosu na 2019. godinu (607), prenosi capital.ba.

„Tužilaštvima su podnesena 304 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima, što je za 12,6 odsto manje, te prijavljena 444 lica, za 7,1 odsto manje. Zajednička karakteristika krivičnih djela privrednog kriminaliteta je njihova prikrivenost, odnosno otežano otkrivanje krivičnog djela i izvršilaca, te velika materijalna šteta koju čine“, istakli su u MUP-u

Iako je ukupan broj otkrivenih krivičnih djela manji, pričinjena materijalna šteta iznosi 41,8 miliona maraka i veća je za 13,1 milion KM u odnosu na prethodnu godinu kada je bila 28,6 miliona KM.

Pored toga, povećan je i iznos stečene protivpravne imovinske koristi, sa 35 miliona u 2019. godini, na 51,9 miliona u 2020. godini.

Broj krivičnih djela primanje mita veći je za deset, utaja poreza za 37, osiguranička prevara za osam, a broj krivičnih djela neovlašteno bavljenje određenim zanimanjem porastao je za deset u odnosu na prethodnu godinu.

U MUP-u su naveli da je postupano u većem broju značajnijih predmeta i istraga od kojih su izdvojili:

Predmet JP „Putevi RS“ – podnesen jedan izvještaj protiv jednog lica, koje je vršeći funkciju v.d. direktora JP „Putevi RS“, izvršio KD „Zloupotreba položaja odgovornog lica“, pri čemu je preduzeću „Prijedor putevi“ omogućio sticanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od 16.995.385 KM;

Predmet „Unis – fabrika cijevi“ Derventa – podnesen jedan izvještaj protiv jednog odgovornog lica, makedonskog državljanina, u svojstvu direktora „Unis-fabrika cijevi“, zbog izvršenih KD „Zloupotreba ovlašćenja u privredi“ i KD „Nepravilno izdvajanje sredstava pravnih lica“, pri čemu je za budžet Republike Srpske i vanbudžetske fondove RS nastupila materijalna šteta u iznosu od 3.109.402 KM;

Predmet „Istočni Stari Grad“ – podnesen jedan izvještaj protiv tri lica, od kojih je jedan načelnik opštine Istočni Stari Grad, zbog izvršenih KD „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ i KD „Nesavjestan rad u službi“, pri čemu je utvrđena materijalna šteta i protivpravna imovinska korist u iznosu od 1.260.099 KM;

Predmet „Niskogradnja Marjanović“ Prijedor – podnesen jedan izvještaj protiv pet lica, zbog izvršenih KD „Zloupotreba službenog položaja“, KD „Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave“ i KD „Nesavjestan rad u službi“, pri čemu su dva privredna subjekta sa područja Grada Prijedora, izgradili stambeno – poslovni objekat na zemljištu, na kojem nisu imali konstituisano pravo građenja, pri čemu je stečena protivpravna imovinska korist u iznosu od 2.610.000 KM;

Predmet „PD Respekt plus“ Banja Luka – podnesen jedan izvještaj nadležnom tužilaštvu protiv dva fizička lica, jedan vlasnik i jedno pravno lice, zbog osnova sumnje da su izvršili KD „Pranje novca“, pri čemu je pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 2.620.490 KM;

Predmet RK „Veterani Prijedora“ – podnesen jedan izvještaj protiv dva lica, zbog izvršenih KD „Pronevjera“, KD „Utaja poreza i doprinosa“ i KD „Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave“, a u vezi malverzacija u RK Vetarani Prijedor, pri čemu je identifikovana materijalna šteta i protivpravna imovinska korist u iznosu od 791.712 KM;

Predmet „Zaštita i sigurnost“ Doboj – podnesen izvještaj protiv jednog lica, zbog izvršenih KD „Zloupotreba ovlašćenja u privredi“ i KD „Nepravilno izdvajanje sredstava pravnog lica“, a u vezi malverzacija u „Zaštita i sigurnost“, pri čemu je identifikovana materijalna šteta i protivpravna imovinska korist u iznosu od 337.574 KM,

Predmet „PD Srbinje putevi“ Foča – podnesen jedan izvještaj nadležnom tužilaštvu protiv jednog lica, zbog osnova sumnje da je u svojstvu direktora, izvršio KD „Zloupotreba položaja odgovornog lica“, KD „Falsifikovanje službene isprave“ i KD „Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja“, a u vezi malverzacija pri izgradnji MHE Bjelava i MHE Mala Bjelava, pri čemu je ostvarena protivpravna imovinska korist u neutvrđenom iznosu na štetu više lica;

Predmet „Načelnik opštine Gacko“ – podnesen je jedan izvještaj nadležnom tužilaštvu protiv načelnika, zbog osnova sumnje da je izvršio KD „Nesavjestan rad u službi“, pri čemu je identifikovana materijalna šteta i ostvarena protivpravna imovinska korist u iznosu od 100.010 KM;

Predmet „Pranje novca“ Foča – podnesen jedan izvještaj nadležnom tužilaštvu protiv sedam lica, zbog osnova sumnje da su izvršili KD „Pranje novca“, pri čemu je nezakonito stečena protivpravna imovinska korist u iznosu oko 300.000 KM.

(SB)

Oznake: MUP RS