Vijesti 26.01.2018.

Javne rasprave o regulacionim planovima 29. januara

ČITANJE: 1 minuta

U ponedjeljak, 29. januara, Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Banja Luka  organizovaće sljedeće javne o regulacionim planovima:

– javna rasprava o nacrtu izmjene dijela RP „Malta 1“ (prostor uz Ulicu Pete kozarske brigade – k.č.br. 981/1 k.o. Banja Luka 6 n.p.), u vijećnici Banskog dvora, sa početkom u 13.00 časova;
– javna rasprava o nacrtu izmjene dijela RP „Paprikovac – Petrićevac – zona A“ (prostor uz ogranak Majevičke ulice – k.č.br.1425/2, 1426/2,1426/4, 1426/6,1426/7 i dijelovi k.č.br.1425/1 i 1425/4 k.o. Petrićevac 2 n.p.), u vijećnici Banskog dvora sa početkom u 13.30 časova.

Nadležno odjeljenje poziva stručnu javnost, predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija, kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju  javnoj raspravi.