Vijesti 09.09.2015.

Kreativne aktivnosti za mlade sa autizmom

ČITANJE: 1 minuta
autozam

Udruženje za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlosti“ započelo je realizaciju projekta kreativno-okupacionih aktivnosti za odrasla lica sa autizmom.

Cilj ovog projekta jeste poboljšanje kvaliteta života lica sa autizmom, te članova njihovih porodica.

– Na realizaciju ove inicijative nas je podstakla želja da socijalizujemo naše najugroženije korisnike, odrasle osobe i pružimo im priliku da ostvare svoje osnovne ljudske potrebe da budu korisna društvena bića, da steknu neophodne životne vještine, te poboljšaju stepen socijalizacije i budu produktivni – kažu u udruženju „Djeca svjetlosti“.

U prvoj fazi projekta, predviđena je nabavka neophodnih materijala za realizaciju kreativne i okupacione radionice.

Sljedeći korak podrazumijeva prenošenje znanja terapeuta kako na volontere tako i na korisnike obuhvaćene projektom, a u skladu sa njihovom funkcionalnošću, i razvijanje njihove kreativnosti pri učešću u izradi  različitih ukrasnih predmeta, te sveobuhvatan rad na razvijanju motorike i kulinarskih sposobnosti.

Projekat će biti realizovan do kraja novembra ove godine i podržao ga je grad Banjaluka.