Vijesti 30.01.2023.

Lakše i jednostavnije do ponosne kartice: Gradska uprava pruža tehničku podršku, izrađeno preko 1.650 kartica

ČITANJE: 2 minute

Gradska uprava uključila se u projekat Fondacije „Za porodicu“ pod nazivom „Prijatelji porodice“, te tehničkom podrškom koju pruža nešto više od godinu dana – omogućila je višečlanim porodicama da na lakši i jednostavniji način dobiju svoju ponosnu karticu.

Matična služba Grada unazad godinu vrši prijem zahtjeva i utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje „Ponosne kartice“, te generisanje podataka i dostavljanje istih Fondaciji „Za porodicu“, radi izrade kartice.

Kancelarija za građane dobija izrađene kartice od strane Fondacije za porodicu, te ih uručuje građanama, a u protekloj godini je putem ove kancelarije uručeno preko 1.650 kartica.

Podsjećamo, zahtjev za izdavanje kartice može se preuzeti sa zvanične internet stranice Grada ili ispred Prijemne kancelarije, iz odjeljka br. 43, kao i u kancelariji broj 6 u Gradskoj upravi.

Uz zahtjev, potrebno je priložiti fotokopiju lične karte i potpisanu Saglasnost da Fondacija „Za porodicu“ može obrađivati lične podatke u ovom postupku.

Popunjeni obrazac zahtjeva može se predati elektronskim putem, na i-mejl adresu:[email protected], ili lično u Matičnoj službi Gradske uprave – Odjeljenje za opštu upravu, u kancelariji broj 6.

Jedna od olakšica, prilikom podnošenja zahtjeva i ostvarivanja prava na ponosnu karticu je ta što roditelji nisu obavezni da, uz zahtjev, prilažu izvode iz Matične knjige rođenih za djecu, kao ni uvjerenje o njihovom prebivalište, što je bila dosadašnja praksa.

Grad će, po službenoj dužnosti, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova, izvršiti provjeru podataka navedenih u svakom zahtjevu, što će roditeljima omogućiti da u toku dana završe sa prijavom, a nakon izvjesnog vremena i da preuzmu svoju ponosnu karticu.

Da bi bila izrađena ova kartica, matičari podatke o podnosiocima zahtjeva za ostvarivanje prava na ponosnu karticu prosljeđuju Fondaciji „Za porodicu“.

Izrađene ponosne kartice preuzimaju se u Gradskoj upravi, u prizemlju, u kancelariji br. 22.

E.M.