Politika 05.04.2016.

Mektić: Korupcija podriva ekonomske osnove zemlje

ČITANJE: 2 minute
mektic

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas da korupcija podriva ekonomske osnove svake zemlje, zbog čega se BiH mora boriti protiv ove društvene opasnosti i stvoriti osjećaj bezbjednosti kod njenih građana.

Mektić je ocijenio da je današnji seminar o borbi protiv korupcije, koji su organizovali Ministarstvo bezbjednosti BiH i Savjet Evrope, značajan budući da je BiH na početku borbe protiv korupcije i pranja novca.

On je istakao da su teme seminara pod nazivom “Osnovni koncepti borbe protiv korupcije i pranja novca” dobro isplanirane i do će do petka, 8. aprila, dati odgovore na navedene probleme.

“Korupcija je opštedruštvena opasnost koja direktno podriva, prije svega, ekonomske osnove jedne zemlje, koja kod građana stvara osjećaj nepovjerenja u pravnu državu”, rekao je Mektić novinarima.

On je dodao da organizovane i kriminalne grupe na razne načine pokušavaju da novac stečen kriminalnim aktivnostima ubace u ekonomske tokove, čime kriminalci dobijaju ekonomsku i političku moć.

“Da bi ispunili obaveze prema EU integracijama moramo da zadovoljimo određene standarde Savjeta Evrope. Prošle godine zapali smo u ozbiljne probleme i zamalo da se nađemo na “sivoj”, odnosno “crnoj” listi Manivala, čime bi doveli našu ekonomiju u tešku situaciju, ali smo u posljednji momenat došli do konsenzusa, ispunili minimalne uslove da se ne bi našli u takvom statusu”, kaže Mektić.

On je naveo da je na osnovu preporuka koje je BiH dobila nakon situacije sa Manivalom sačinjen akcioni plan, kako bi se u institucionalnom i pravnom smislu uskladio pravni okvir BiH.

“Ključne aktivnosti u ispunjavanju tog akcionog plana trebalo bi da budu sprovedene ove i naredne godine, a ovaj seminar je prava prilika da nam se pomogne da shvatimo neke stvari, da ne dovedemo sami sebe u situaciju da opet dođemo na “crnu listu”, i to u trenutku kada smo se definitivno i prilično konkretno opredijelili za put ka EU”, istakao je Mektić.

On je poručio da korupcija nanosi najviše štete građanima BiH jer urušava ekonomiju, te proizvodi nezaposlenost, loše obrazovanje i loš zdravstveni sistem.

“Korupcija čini da građani gube povjerenje u pravnu državu. Kome onda treba takva država i šta će nam ako njeni građani u nju neće imati povjerenja i neće biti zaštićeni u smislu vladavine prava?”, upitao je Mektić.

Cilj ovog skupa, na kojem učestvuju rukovodni državni i policijski službenici, jeste podizanje svijesti u borbi protiv kourpcije u javnoj upravi na svim nivoima vlasti u BiH.

Međunarodni i domaći stručnjaci prezentovaće međunarodne standarde iz oblasti borbe protiv korupcije, pranja novca, etičke vrijednosti, najbolje prakse i međunarodno uspješne priče u borbi protiv korupcije.

Ministarstvo bezbjednosti BiH predstaviće tokom seminara rezultate u oblasti borbe protiv korupcije, te prevencije pranja novca.

(ATV)