Vijesti 13.04.2019.

(NE)RAVNOPRAVNOST Poslodavci radije plaćaju penale nego da zaposle osobu sa invaliditetom

ČITANJE: 3 minute

Zakon o zapošljavanju invalida u Republici Srpskoj usvojen je još prije sedam godina, ali poslodavci i dalje radije plaćaju „penale“ nego da zaposle osobu sa invaliditetom.

Po podacima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetomRepublike Srpske, u proteklih pet godina Fond je finansirao zapošljavanje ukupno 653 osobe sa invaliditetom.

Istovremeno, poslodavci su na ime doprinosa za zapošljavanje ove kategorije ljudi uplatili oko 23,1 milion konvertibilnih maraka. Reč je o sumi koja je jednaka sadašnjih oko 2.600 prosječnih republičkih plata.

– Mi smo u ovom petogodišnjem periodu iskoristili nešto više od 1,5 miliona konvertibilnih maraka za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Finansirali smo formalno zapošljavanje 265 osoba, te za neformalno zapošljavanje 388 osobe sa invaliditetom – kaže za Srpskainfo direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS Ranko Vučković.

On dodaje da je u istom periodu isplaćeno oko 17,5 miliona konvertibilnih maraka povrata doprinosa na isplaćene plate zaposlenih invalida poslodavcima iz privatnog sektora, kao i 933.000 maraka za profesionalnu rehabilitaciju.

Inače, stopa posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom iznosi 0,1 odsto za poslodavce iz privatnog sektora.

Stopa od 0,2 odsto odnosi se na poslodavce koji posluju u državnom sektoru (republički organi uprave, lokalna samouprava, pravosuđe, javne ustanove i fondovi, te javna preduzeća) ako nisu ispunili zakonski uslov kojim su dužni da na odgovarajućem radnom mestu, prema vlastitom izboru, u odgovarajućim radnim uslovima imaju na 16 zaposlenih najmanje jednog zaposlenog invalida.

Primjera radi, u Federaciji BiH ove stope doprinosa iznose 0,3 odsto, odnosno 0,5 odsto.

– Poslodavac koji zaposli osobu sa invaliditetom može da računa na novčani stimulans za opremanje radnog mjesta za tu osobu, i taj novac je namjenski – objašnjava Vučković.

Osim toga, poslodavci mogu da računaju na bespovratna sredstva koja se im se odobravaju kada zaposle invalida pod posebnim uslovima propisanim Zakonom, odnosno sa osobu sa najmanje 40 odsto invalidnosti, 70 odsto tjelesnog oštećenja i osoba sa ili lakom i umjerenom mentalnom retardacijom.

– I još takav poslodavac dobija povrat svih doprinosa na isplaćenu neto platu zaposlenog invalida pod navedenim posebnim uslovima, koji se isplaćuje sve dok je invalid u radnom odnosu – navodi Vučković.

Dakle, poslodavca radnik sa invaliditetom „košta“ samo za neto zaradu.

Željko Volaš, iz nevladine organizacije amutiraca UDAS, koja okuplja žrtve mina, amputirce i članove njihovih porodica da ostvare svoja prava i integrišu se u zajednicu, kaže da trenutno poslodavcima u Srpskoj nije u interesu da zapošljavaju osobe posredstvom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.

– Primjetili smo da se poslodavci radije odlučuju da zaposle radnike posredstvom javnih konkursa Zavoda za zapošljavnje jer dobiju čisti keš. Više im se to isplati iako plaćaju takozvane penale, odnosno doprinos za zapošljavanje invalida – ističe Volaš.

On kaže da je organizacija UDAS predlagala da poslodavci za zapošljavanje osoba sa invaliditetom mogu da traže sredstva i od Fonda i od Zavoda, ali da nisu naišli na razumjevanje.

Stereotipi i prepreke

Volaš kaže da u našoj društvenoj zajednici i dalje vladaju stereotipi i predrasude kada je u pitanju zapošljavanje i uopšte uključivanje takvih osoba u društveni život.

– Samim tim osobe sa invaliditetom imaju velike prepreke prilikom zapošljavanja uprkos kompentecijama – navodi Volaš.

Dodaje da osobe sa invaliditetom nemaju mogućnost za dodatnu edukaciju čime su manje konkurentni na tržištu rada, te ne postoje servisi podršle za zapošljavanje poput značajnih kampanja.

– Čak se ispostavilo da je i javnom sektoru bolje plaćati „penale“ nego da zaposle osobe sa većim invaliditetom. Mislim da se moramo više baviti ovom problematikom i da nam je neophodan zakon o socijalnom preduzetništvu – ocjenjuje Volaš.

Kaže da se raposlaže sa podatkom od prije pet godina kada je više od 3.000 osoba sa invaliditetom aktivno tražilo posao u Republici Srpskoj.

(Srpskainfo)