Vijesti 12.01.2023.

Nezaposlenom roditelju četvoro i više djece mjesečno 750 KM

ČITANJE: 5 minuta

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 3. sjednici, u Banjaluci, Odluku o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Odlukom je utvrđeno novčano primanje u mjesečnom iznosu od 750,00 KM, te da se na ovo primanje plaća porez i pripadajući doprinosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi.

Imajući u vidu član 8. Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Srpskoj, koji je Narodna skupština Srpske nedavno usvojila, bilo je potrebno da Vlada Republike Srpske donese Odluku o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvoro i više djece u Srpskoj, navodi se u saopštenju.

Vlada Srpske donijela je rješenje o imenovanju radne grupe za izradu socijalne karte, kao i rješenje o imenovanju radne grupe za demografsku obnovu.

Na čelu radne grupe za izradu socijalne karte je potpredsjednik Vlade Republike Srpske Alen Šeranić, dok se na čelu radne grupe za demografsku obnovu nalazi potpredsjednik Vlade Republike Srpske Miloš Bukejlović.

Članovi radnih grupa su predstavnici resornih ministarstava.

Vlada Srpske donijela je Odluku o odobravanju novčanih sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 3.355.355,66 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 1.141 radnika iz 36 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije ostali bez zaposlenja, navodi se u saopštenju.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se na sljedeći način:

Fondu PIO Srpske u iznosu od 3.355.355,66 KM, od čega je iznos od 3.157.184,35 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 1.121 radnika iz 21 preduzeća, i to: Neimarstvo AD. iz Trebinja, DP Plastika iz Banjaluke, ЈKP Romanijski božur AD. iz Sokoca, ЈP Gradska čistoća iz Ljubinja, ЈKP Gradina d.o.o. iz Kalinovika, Sintetik ad. iz Banjaluke, ЈP Šamac-stan iz Šamca, 33 Divin sa p.o. iz Bileće, 33 Ratko Perić p.o. iz Priboja, ЈDP Visočnik iz Han Pijeska, ЈP Srpski radio Modriča iz Modriče, ЈKP Јavor d.o.o. iz Han Pijeska, 033 Nevesinje iz Nevesinja, Unametal ad. iz Novog Grada, ЈP Gradska toplana iz Broda, Energoinvest ZDP Petrolinvest iz Istočnog Sarajeva, Energoinvest Rasklopna oprema ad. iz Istočnog Sarajeva, AD, Bromet iz Broda, ЈKP , Ekokom iz Lopara, ЈU Sportsko-kulturni centar iz Broda i Tehnogas fabrika tehničkih gasova Doboj a.d. iz Velike Bukovice.

Iznos od 198.171,31 KM predviđen je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 20 radnika iz 15 preduzeća koji su se prijavili na Јavni poziv Fonda PIO Srpske, otvoren do 31.decembra 2022. godine (u skladu sa Rješenjem Vlade Srpske, broj: 04/1-012-2-189/22 od 27. januara 2022. godine), a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Vlada Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem.

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi prevazilaženja problema uočenih tokom njene višegodišnje primjene u praksi, kao i usklađivanja sa drugim propisima.

Između ostalog, imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju koju odlikuje, prije svega, izražen rast stope inflacije predloženo je da se dozvoljeni iznos gotovinskog plaćanja dobara i usluga, izuzev plaćanja u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu poveća sa 200 KM na 500 KM, uz dodatno preciziranje da se navedeni iznos odnosi na plaćanje dobara i usluga po jednom računu, navodi se u saopštenju.

Vlada Srpske utvrdila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fodu za razvoj i zapošljavanje Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi intenzivnije podrške privrednim društvima u Republici Srpskoj, s obzirom na postojeće globalne poremećaje na tržištu.

Između ostalog, ovim zakonom proširene su djelatnosti Fonda za razvoj i zapošljavanje Srpske, tako da pored već propisanih, Fond vrši odobravanje i zajmova, izdavanje garancija, kupoprodaju postojećih nedospjelih potraživanja ili budućih kratkoročnih potraživanja nastalih na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, prodaju i davanje u zakup stečene materijalne imovine koju je Fond preuzeo u sudskom postupku kao namirenje potraživanja, te prodaju potraživanja iz plasmana.

Vlada Srpske donijela je novu Odluku o procijeni uticaja propisa.

Procjena uticaja propisa je sastavni dio regulatorne reforme koja je u Republici Srpskoj započela još 2006. godine sa tzv. “giljotinom propisa”, navodi se u saopštenju.

Nakon što je pomenutom reformom pojednostavljen značajan broj administrativnih procedura i postupaka, prvo kroz pilot projekte, a kasnije i trajno je uvedena metodologija PUP-a s ciljem donošenja kvalitetnijih propisa.

Međutim, imajući u vidu činjenicu da procjena uticaja propisa predstavlja dinamičan proces bilo je potrebno pristupiti izradi nove Odluke o procjeni uticaja.

U skladu sa novom odlukom, procjena uticaja propisa sprovodiće se ne samo na nacrte i prijedloge zakona, već i na podzakonske propise, odnosno uredbe i pravilnike kojima se najčešće razrađuju formalnosti (dozvole, potvrde, rješenja….), odnosno administrativne procedure.

Cilj je da se u što većoj mjeri spriječi uvođenje novih administratinih ograničenja za poslovnu zajednicu i građane, odnosno da se isti u što većoj mjeri pojednostave.

Bitne novine su i odredbe koje se odnose na procjenu uticaja propisa koji se usklađuje sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i predviđanje obaveze sprovođenja analize troškova i koristi, uvođenje modela standardnih troškova, te ex post analize.

(N.M.)