Vijesti 31.03.2017.

Od sutra ljetno radno vrijeme

ČITANJE: 1 minuta

U skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj 14/12, 16/14, 16/15 i 39/16 ), za ugostiteljske objekte, bez obzira na vrstu, koji se nalaze u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, od 1. aprila počinje ljetno radno vrijeme, i to od 7.00 do 24.00 časa, svakog dana (radnim danima i u dane vikenda).

Period ljetnjeg radnog vremena traje do 30. septembra i za jedan sat je duže od zimskog radnog vremena.

U isto vrijeme i objekti koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost su dužni da se u ljetnom periodu godine pridržavaju radnog vremena propisanog Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 5/08, 29/09, 5/11 i 3/15 ), odnosno da organizuju svoje poslovanje u periodu od 07,00 do 23,00 časa.

Kao i kod ugostiteljskih objekata, ljetno radno vrijeme se primjenjuje od 01. aprila do 30. septembra.

(unoradio)