Vijesti 24.10.2018.

PODRŠKA IZ BUDŽETA Poziv udruženjima od interesa za zaštitu i spasavanje

ČITANJE: 2 minute

Grad Banja Luka raspisao je danas Javni poziv za prijavu projekata udruženja građana od interesa za zaštitu i spasavanje grada Banja Luka, usljed pojave prirodnih i drugih nesreća, za sufinansiranje iz budžeta.

Projekti treba da se odnose na sljedeće djelatnosti: nabavku i održavanje lične i zaštitne opreme; stručno osposobljavanje i usavršavanje radi sprovođenja mjera zaštite i spasavanja (seminari, naučni skupovi i sl); organizovanje vježbi i nabavku specifične opreme i rekvizita.

Visina sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu, iznose od 1.000 do 3.000 KM, a udruženje koje konkuriše na Javni poziv može prijaviti jedan projekat.

Ukoliko mu se odobre sredstva za projekat, udruženje je dužno da ga realizuje na području grada Banja Luka, najkasnije godinu dana od dana dobijanja sredstava.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odsjeku za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice, putem prijemne kancelarije broj 14. Gradske uprave Grada BanjaLuka, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni poziv za prijavu projekata udruženja građana od interesa za zaštitu i spasavanje Grada Banja Luka, za sufinansiranje iz budžeta Grada Banjaluka, broj: 16-81-474/18 ili putem pošte preporučeno, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice, sa naznakom za Javni poziv za prijavu projekata udruženja građana od interesa za zaštitu i spasavanje Grada Banja Luka za sufinansiranje iz budžeta Grada Banja Luka, broj: 16-81-474/18, Grad Banja Luka, Gradska uprava, Trg srpskih vladara 1, Kancelarija br. 14, 78 000 Banja Luka.

Javni poziv otvoren je do 8. novembra, a sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona broj: 051/244-443, ili direktno, u kancelariji broj 39 Poslovni centar Krajina treći sprat, Vidovdanska bb.

Kompletan javni poziv pogledajte ovdje.