Vijesti 29.11.2021.

Poljoprivrednicima u Srpcu veća novčana podrška iz budžeta opštine

ČITANJE: 8 minuta

Nacrtom rebalansa 2 budžeta opštine Srbac, koji je usvojen na sjednici Skupštine opštine, odobreno je povećanje sredstava u ovoj godini za srbačke poljoprivrednike sa 60 na 70 hiljada KM a nacrtom budžeta za narednu godinu ovaj iznos je povećan na 90 hiljada KM.

Načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti Marko Miholjčić rekao je da se na javni poziv, koji je bio raspisan u ovoj godini, prijavio veliki broj poljoprivrednika za sufinansiranje nabavke traktora i priključaka, a slično je bilo i za druge vrste podsticaja.

„Imali smo najveći odziv u posljednjih nekoliko godina za podršku u nabavci pogonskih mašina. Bilo je prvobitno predviđeno 16.750 KM a na kraju je ukupno odobreno 23.870 KM. Odobrili smo novčane podsticaje i za 10 poljoprivrednika za proizvedeno i prodano povrće u plastenicima, gdje je bilo predviđeno do dvije hiljade KM po subjektu, koliko i za subvencije zasada maline gdje su se javila tri korisnika. Dodijelili smo i subvencije vlasnicima pčelinjaka a jednom od njih odobreni su podsticaji i preko Poljoprivrednog klastera GLS“, rekao je Miholjčić.

On dodaje da je pored ove odluke dodijeljeno 20 plastenika preko nevladine organizacije „MAID“ što su jednim dijelom sufinansirali NVO i donatori a drugim Opština Srbac i korisnici.

„Pružena je podrška i proizvođačima borovnice, jednim dijelom preko Poljoprivrednog klastera GLS i Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata a ovih dana se planira proširenje i zasnivanje novih zasada za osam korisnika, što će takođe biti finansirano uz pomoć lokalne uprave, korisnika i projektnih sredstava“, istakao je Miholjčić.

Prema njegovim riječima, sve ove aktivnosti iziskivale su povećanje sredstava kroz rebalans budžeta za dodatnih 10 hiljada KM.

„Iduće godine će biti na raspolaganju još veća sredstva u iznosu od 90 hiljada a u planu nam je da se još povećavaju i dostignu iznos od najmanje 100 hiljada KM“, rekao je Miholjčić.

Odbornik Želimir Urić pohvalio je napore za obezbjeđenjem veće podrške poljoprivrednicima i naglasio da se posebno treba pomoći malim proizvođačima koji najviše trpe u trenucima kada cijene skaču, zbog čega je potrebno izdvojiti više novca za nabavku repromaterijala, naročito mineralnog đubriva.

„Budući da živim na selu i bavim se poljoprivredom sa svojom porodicom dobro znam da su cijene đubriva skočile i više nego duplo. Takođe su podsticaji za naftu prošle godine iznosili 60 feninga po litri a ove godine 50 feninga, a cijene nafte su u međuvremenu drastično uvećane“, rekao je Urić.

Na sjednici usvojen je i nacrt Osnova ekonomske politike opštine Srbac za 2022. godinu. Načelnik odjeljenja Marko Miholjčić rekao je da je ovaj dokument usklađen sa Strategijom razvoja opštine Srbac čija važnost je produžena do 2021. godine a koja će uskoro biti revidirana za naredni sedmogodišnji period.

„Primarni ciljevi su ostali isti a to je privlačenje novih investicija, razvoj poljoprivrede, unapređenje društvene i komunalne infrastrukture i energetske efikasnosti, sufinansiranje realizacije infrastrukturnih projekata i tekuće održavanje objekata i puteva. Ovaj nacrt biće upućen na javnu raspravu i njegov konačni prijedlog trebao bi biti usvojen na narednoj sjednici skupštine“, rekao je Miholjčić.

U diskusiji je učestvovala odbornica Mara Cvijanović Delević koja je rekla da je neophodno stvoriti povoljan ambijent za dolazak novih investitora i predložila otvaranje pogona za preradu voća i povrća koji bi, prema njenim riječima, mogli zaposliti značajan broj ljudi.

Odbornik Saša Jovičić je rekao da treba poraditi na većoj turističkoj prepoznatljivosti srbačke opštine i razvoju turističkog brenda dok je odbornik Želimir Urić rekao da se treba više angažovati na medijskom predstavljaju turističkih potencijala i dodao da je neophodno provesti obuke za pisanje projekata i podržati osnivanje novih omladinskih organizacija.

Urić je takođe ukazao na devastaciju lokalnog puta u Bajincima od strane preduzeća koje vrši održavanje nasipa u Gaju i pozvao nadležne da podnesu tužbu protiv izvođača radova a odbornik Dragan Lepir je rekao da je uzrok oštećenja pretovarenost kamiona koji izvode radove na pomenutoj lokaciji.

Zamjenik načelnika opštine Vladimir Gužvić rekao je da je prije nekoliko dana održan sastanak predstavnika lokalne uprave, na čelu sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem, sa mještanima Bajinaca na kome se razgovaralo o ovom problemu i saslušane su njihove sugestije i zahtjevi.

„Mi smo već preduzeli određene korake i obavili konsultacije sa Javnim preduzećem „Vode Srpske“ koje je nadležno za izvođenje radova na nasipu. Konstatovano je da je preduzeće „Keso promet“ iz Zvornika, koje izvodi radove, dužno da nakon završetka sanacije nasipa popravi put koga su urušila njihova vozila a stiglo je i obećanje iz Voda Srpske da će oni u sljedećoj godini, iz vlastitih sredstava izvršiti rekonstrukciju puta“, rekao je Gužvić.

U pogledu privrednog razvoja, Gužvić je rekao da je potrebno jačati opštinske kapacitetu i dodao da je u Odjeljenju za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti formiran Odsjek za razvoj u kojem rade dva službenika koji su angažovani na izradi nove razvojne strategije sa predstavnicima UNDP BiH i apliciraju čitav niz projekata na razne javne pozive i konkurse.

„Trenutno smo u procesu BFC SEE sertifikacije, kao opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, zbog čega smo potpisali ugovor sa Privrednom komorom RS što bi trebalo omogućiti bolju realizaciju privrednih aktivnosti u našoj lokalnoj zajednici. Prošli smo na konkursima za neke nove projekte i sa UNDP-om bismo trebali raditi na realizaciji poboljšanja vodosnabdijevanja i zaštite životne sredine a sa Turističkim organizacijama iz Gradiške i Laktaša imamo namjeru da napravimo biciklističku stazu koja će povezati turističke potencijale iz sve tri lokalne zajednice, i zvanično smo podnijeli aplikaciju za ovaj projekat“, istakao je Gužvić.

On dodaje da se zbog većeg obima aktivnosti razmatra zapošljavanje dodatnih službenika u Odsjeku za razvoj jer je povećanje privrednih kapaciteta u ovom slučaju glavni prioritet lokalne administracije u Srpcu.

Odbornici su juče usvojili i prijedlog Odluke o donošenju Regulacionog plana proširenja industrijske zone u Sitnešima.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti Dario Kresojević rekao je da privredni subjekti „Tat-Kom“ i „Agro-Biz“ planiraju širenje svojih poslova na ovoj lokaciji zbog čega postoji njihov interes za kupovinom zemljišta.

„Kako bi bila izvršena prodaja tog zemljišta neophodno je da ga Vlada Republike Srpske prenese na Opštinu Srbac a uslov za to je da se pristupi izradi regulacionog plana. Podnosioci zahtjeva su izradili prednacrt o svom trošku i on je prošao javnu raspravu. Usvajanjem skupštinske odluke stvoriće su preduslovi da se pristupi donošenju ovog dokumenta a zatim će se putem odluke o prodaji i javne licitacije izvršiti prodaja zemljišta navedenim subjektima radi širenja proizvodnje“, pojasnio je Kresojević.

Odbornik Branko Grahovac rekao je da ne sumnja u dobre namjere navedenih investitora ali da je potrebno da se određenim pravilnicima reguliše pitanje dodjele zemljišta u industrijskim zonama na način da privrednici koji ne ispoštuju zadate rokove vrate zemljište Opštini Srbac.

„Imali smo slučajeve iz ranijeg perioda gdje su privatna i fizička lica došla u vlasništvo određenih parcela i nisu ispoštovala izggradnju ili proširenje objekata i sada imaju potpuno vlasništvo nad tim zemljištem i prodaju ga po skupljim cijenama. Zbog toga bi se ovo pitanje trebalo regulisati na neki način“, rekao je Grahovac.

Načelnik odjeljenja Dario Kresojević rekao je da se prilikom svake prodaje upisuje zabilješka u zemljišnu knjigu o zabrani otuđenja, odnosno zabrani opterećenja hipotekom na period od pet godina čime se štiti opštinska imovina od privrednih subjekata koji bi htjeli zloupotrijebiti stečeno pravo vlasništva.

„Ranije je, nažalost, bilo situacija gdje se na osnovu Zakona o stvarnim pravima iz 2010. godine subjektima davala mogućnost da se upišu kao vlasnici zemljišta i sada je jako teško da dođemo u poziciju da ga vratimo. Vodili smo nekoliko sudskih sporova a jedan smo nedavno uspjeli dobiti presudom Vrhovnog suda RS. Trudimo se na sve moguće načine da zaštitimo opštinsku imovinu kada procijenimo da imamo tu mogućnost“, rekao je Kresojević.

On dodaje da je bilo slučajeva prodaje zemljišta u zadnjih pet godina gdje pojedine firme nisu u predviđenom roku počele izgradnju ali je uočeno da u posljednje vrijeme obavljaju određene aktivnosti, od zemljanih radova do dovlačenja građevinskog materijala.

„Trenutno imamo aktivne tri prodaje zemljišta gdje su investitori u rokovima od godinu i po dana da započnu izgradnju“, istakao je Kresojević.

Odbornici Skupštine opštine su na jučerašnjoj sjednici usvojili nacrt 2 rebalansa budžeta opštine Srbac za 2021. godinu i nacrt budžeta za 2022. godinu a izvještaj možete pročitati OVDJE.

O ostalim tačkama koje su razmatrane i usvojene informisaćemo vas u narednim izvještajima na našoj internet stranici.

(A.M.)