Vijesti 30.05.2016.

Poslanici se spore o popisu stanovništva

ČITANJE: 4 minute

Njihovom stavu usprotivili su se predstavnici stranaka iz Republike Srpske, pozivajući se na poslovničke odredbe o sazivanju hitne sjednice i ističući važnost rasprave o odluci o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva, koju je bez konsultacija sa entitetskim zavodima za statistiku donio direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić.

Sporeći razloge hitnosti i opravdanosti za sazivanje sjednice, poslanik SDP BiH Denis Bećirović zatražio je pauzu u kojoj bi se tročlani i prošireni kolegijum Predstavničkog doma usaglasili u vezi sa održavanjem hitne sjednice.

“U protivnom, bojim se i uvjeren sam da će današnja sjednica biti festival šovinizma, nacionalizma, primitivizma, uvreda i brojanja etničkih krvnih zrnaca”, rekao je Bećirović, na šta je reagovala predsjedavajući Kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević i istakla da Bećirović “nekoga unaprijed optužuje za šovinizam”.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Šefik DŽaferović iz SDA naveo je da je predsjedavajući Predstavničkog doma Mladen Bosić imao samo djelimično ispunjene uslove za sazivanje sjednice, odnosno dovoljan broj potpisnika zahtjeva za njeno sazivanje, ali da razlozi nisu na ispravan način procijenjeni.

Podsjećajući da je na sjednici Predstavničkog doma prošle sedmice odbijen zahtjev SNSD-a da se u dnevni red uvrsti rasprava o Jukićevoj odluci, DŽaferović je zatražio da se glasa o predloženoj tački dnevnog reda.

Odgovorio mu je predsjedavajući Predstavničkog doma Mladen Bosić i rekao da je, prema Poslovniku, bio dužan tri dana po prijemu zahtjeva za održavanje hitne sjednice da zakaže ovu sjednicu.

“Riječ je o temi koja je uzburkala javnost u BiH i Republici Srpskoj, o ne samo stručnoj, nego i političkoj odluci koja je donijeta, o principima kako je ona donijeta”, rekao je Bosić i istakao da je procijenio da je sazivanje sjednice opravdano.

On je potvrdio da je upotrijebio svoje poslovničke mogućnosti i na zahtjev Kluba poslanika SNSD-a sazvao hitnu sjednicu.

Bosić je potvrdio da ne postoji informacija Savjeta ministara BiH u vezi sa odlukom o jedinstvenom programu obrade popisnih podataka, ali da smatra da je dovoljno prisustvo čelnih ljudi statističkih agencija BiH, Republike Srpske i FBiH, kako bi danas moglo da se razgovara o ovom pitanju.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Borjana Krišto istakla je da je zahtjev SNSD-a za održavanje hitne sjednice potpuno legitiman i da je sjednica sazvana na osnovu ovlaštenja predsjedavajućeg doma.

Poslanik NDP-a Momčilo Novaković izrazio je iznenađenje što njegove kolege iz FBiH ne poznaju Poslovnik Predstavničkog doma, po kojem predsjedavajući doma ima dikreciono pravo da utvrdi opravdanost zahtjeva za sazivanje hitne sjednice.

Novaković je dodao da je sasvim logično da je predsjedavajući definisao dnevni red jer se u suprotnom postavlja pitanje kako bi sazvao vanrednu sjednicu bez dnevnog reda.

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac konstatovao je da se Poslovnik može tumačiti na različite načine, ali da je svima jasno da u BiH postoji problem kada je riječ o načinu obrade popisnih podataka.

“Jedino je logično da Savjet ministara i parlament razgovaraju o tome, bez uvreda, nacionalističkih izjava. Ima dovoljno argumenata da svi koji žele prihvate ovaj naš koncept jer je riječ o potpuno legitimnoj aktivnosti”, rekao je Košarac.

On je podsjetio da su zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH, član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Vlada Srpske rekli da je riječ o nelegalnoj odluci i da bi je trebalo staviti van snage.

“Ako budemo nametali rješenja jedni drugima, a ovo jeste jedna vrsta nametnutog rješenja, stalno ćemo se vraćati problemu o tome na koji je način popis objavljen. Ne želimo politička prepucavanja, nama treba stav institucija – Savjeta ministara i parlamenta”, zaključio je Košarac.

Poslanik SDP BiH Saša Magazinović zatražio je da se u dnevni red uvrsti informacija Savjeta ministara BiH o preuzetim obavezama iz Pisma namjere za kreditni aranžman sa MMF-om, ali je ovaj prijedlog odbijen.

Nakon glasanja o prijedlogu dopune dnevnog reda, predsjedavajući Bosić je dao pauzu i sazvao sjednicu Proširenog kolegijuma, koji čine tročlani Kolegijum i predstavnici svih stranaka zastupljenih u Predstavničkom domu.

(Agencije)