Vijesti 23.05.2016.

Predstavnički dom PS BiH: Obezbijediti ravnopravnost polova

ČITANJE: 2 minute

Usvojen je i amandman poslanika SBB-a Damira Arnauta kojim se predviđa da sastav Savjeta ministara odražava ravnopravnu zastupljenost polova, pri čemu jedan od polova ne može biti zastupljen sa manje od 40 odsto.

Predviđeno je da ovaj zakon bude primjenjivan od opštih izbora 2018. godine.

Ustavnopravna komisija danas nije utvrdila usaglašenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH, a nije podržala ni principe Prijedloga okvirnog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, koji je predložila Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma, za koji je Republika Srpska ocijenila da predstavlja prenos nadležnosti.

Komisija je utvrdila da Prijedlog zakona o dopunama Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač poslanik DF-a Damir Bećirović, te Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Savjetu ministara BiH, koji je predložio poslanik SDP-a Damir Bećirović, nisu usklađeni sa Ustavom i pravnim sistemom BiH.

Kada je riječ o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, koje je predložio Savjet ministara BiH, Ustavnopravna komisija je odlučila da zatraži mišljenje Savjeta ministara na amandmane na ove zakonske prijedloge.

Od Kolegijuma Predstavničkog doma biće zatraženo produženje roka za dostavljanje izvještaja o navedenim prijedlozima zakona.

S dnevnog reda današnje sjednice skinuti su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji je predlagač poslanik DF-a Željko Komšić, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH, koji je predložila Maja Gasal-Vražalica, takođe poslanik DF-a.

Ustavnopravna komisija nije podržala poslaničku inicijativu Denisa Bećirovića iz SDP-a da Predstavnički dom pozove nadležne grada Mostara da u najkraćem roku ukinu nazive ulica u Mostaru koje nose imena zvaničnika fašističke NDH Mile Budaka, Jure Francetića, Ante Vokića i Mladena Lorkovića.

(Agencije)