Biznis 14.07.2020.

PROBLEMI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U EU: Stotine šlepera prinuđeno da čeka na samo dva prelaza

ČITANJE: 3 minute

Sektor voća i povrća u BiH je u prošloj godini ostvario ukupan izvoz od 188 miliona KM, od čega se 61 odsto odnosi na na zemlje EU, a sva ta roba se izvozi preko svega dva granična prelaza sa Hrvatskom zbog čega su u sezoni stotine šlepera prinuđeni da čekaju prelazak, što nanosi štetu proizvodima, a samim tim i proizvođačima i izvoznicima.

To potvrđuju i podaci Spoljnotrovinske komore BiH, na osnovu analize razmjene za sektor voća i povrća u periodu 2017-2019. godina, a gledajući sezonalnost izvoza, prema kojima je tokom jula i avgusta prosjek da se u ovom sektoru izvozi 500 šlepera mjesečno, dok jedan šleper nosi 20 tona. Među najkonurentnijim proizvodima iz sektora voća i povrća su smrznute maline, svježe kruške, jabuke, kornišoni i šljive.

Međutim, nakon usvajanja nove legilsative u EU krajem 2019. godine, izvoznici svježeg voća i povrća iz BiH suočavaju se sa poteškoćama kod plasmana svojih proizvoda u EU.

Naime, Evropska unija donijela je direktivu o zaštitnim mjerama protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje i biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Evropske zajednice čija primjena je počela od 01.09.2019 godine. Slijedom toga, Hrvatska je kao članica EU, koja graniči sa BiH, odredila samo dva granična prelaza na koje pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji podliježu nadzoru fitosanitarne inspekcije mogu ulaziti iz BiH i to GP Stara Gradiška na sjeveru i GP Nova Sela (Metković), a gdje se nadzor vrši samo radnim danom u vremenu od 8 do 16 časova na GP Stara Gradiška, odnosno od 7 do 15 časova na GP prelazu Nova Sela.

“Novom evropskom legislativom koja definiše službene kontrole predviđen je fitosanitarni pregled za biljne kulture i robu koja prethodno po ovom osnovu nije pregledavana od strane fitosanitarne inspekcije. Time se povećao broj fitosanitarnih pregleda i stvorile gužve na granici. To je osnovni razlog zbog čega se ukazala potreba za povećanjem broja graničnih prelaza gdje bi se mogao vršiti fitosanitareni nadzor kao i produženje radnog vremena postojećih graničnih prelaza”, rekli su iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Podsjećaju da je taj problem bio i tema sastanka koji je organizovalo Ministartsvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH sa relevantnim udruženjima privrednika i Spoljnotrgovinskom komorom BiH. Na tom sastanku je, između ostalog, usaglašeno da se Savjet ministara BiH obrati Vladi Hrvatske sa zahtjevom da se produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima Stara Gradiška i Nova Sela, i to radnim danima od 7 do 19 časova, te da se uvede radno vrijeme subotom od 7 do 15 časova, što bi bilo kratkoročno rješenje. Kao dugoročno rješenje usaglašeno je da se pokrenu pregovori za otvaranje novih graničnih prelaza sa Hrvatskom za promet roba koje podliježu fitosanitarnom i veterinarskom nadzoru.

“Takođe, ukoliko Vlada Hrvatske pozitivno ne odgovori na kratkoročne prijedloge saradnje, diskutovano je i o preduzimanju određenih reciprocitetnih mjera”, navode iz STK BIH.

Dodaju da podržavaju napore Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se riješe ove poteškoće, ali u isto vrijeme i apeluje na sve nadležne institucije da u potpunosti razumiju hitnost djelovanja po ovom pitanju pogotovo imajući u vidu činjenicu da se od sredine jula mjeseca očekuje povećan izvoz sezonalnog voća i povrća.

(banjaluka.net)