Vijesti 13.05.2021.

Sloboda javnog okupljanja: Grad mijenja odluku o lokacijama za skupove

ČITANJE: 1 minuta

Gradonačelnik Draško Stanivuković uputio je Skupštini Grada Odluku o određivanju prostora za održavanje javnih skupova, kojom bi se omogućila sloboda javnog okupljanja i na drugim javnim površinama na području grada, a ne samo na Trgu Krajine i u Parku „Mladen Stojanović“, što je sada slučaj.

Važećom Odlukom o određivanju prostora za održavanje javnih skupova propisano je da se za održavanje javnih skupova na području grada određuju prostori Trga Krajine i Parka „Mladen Stojanović“, a u naseljima gdje nema javne površine – na drugim pogodnim površinama, uz saglasnost nadležnog odjeljenja gradske administracije i vlasnika zemljišta.

Prema novoj Odluci, koju bi odbornici trebalo da razmatraju na narednom skupštinskom zasjedanju, za održavanje javnih skupova, uz dosadašnje prostore, određuju se i druge javne površine koje su pogodne za organizovanje tih skupova u smislu Zakona o javnom okupljanju.

Namjera je da se ova Odluka uskladi sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, između ostalog, propisuje da svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja, kao i da se za ostvarivanje ovog prava ne smiju postavljati nikakva ograničenja, osim onih koja su propisana zakonom i neophodna u demokratskom društvu u interesu nacionalne i javne bezbjednosti.

Prijedlog za unapređenje transparentnosti, odgovornosti i integriteta u dijelu koji se odnosi na usklađivanje podzakonskih propisa sa međunarodnim standradima u oblasti slobode okupljanja, Gradu je predložilo i više udruženja građana.

(E.M)