Vijesti 12.05.2021.

Smanjenje rizika od katastrofa: Dostupna onlajn karta opasnosti

ČITANJE: 1 minuta

U sklopu zajedničkog programa Vlade Švajcarske i UN „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, a u saradnji sa Republičkom upravom civilne zaštite, završen je prenos podataka na server u Republici Srpskoj.

DRAS je onlajn platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama, klizištima, zemljotresima i lokacijama minsko sumnjivih površina sa ciljem promjene pristupa smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini.

Grad Banja Luka je partner na pomenutom Programu od 2019. godine, te se intenzivno radilo sa Programskim timom kako bi sve potrebne informacije bile dostupne na DRAS platformi. Kao rezultat, završen je pregled za Banju Luku, i dostupan je na portalu https://drasinfo.org/

(E.M)