Vijesti 26.03.2018.

Sporazumom sa institucijama do zaposlenja medicinskih stručnjaka

ČITANJE: 2 minute

Medicinski fakultet Banjaluka i šest zdravstvenih ustanova potpisali su sporazum o saradnji, koji će studentima omogućiti da se usavršavaju, napreduju, pa i zaposle po završetku studija. Osim organizovanja dodiplomske i specijalističke nastave, svi su zainteresovani i da zajednički učestvuju u međunarodnim projektima.

“Imajući u vidu da naši studenti i naši specijalizanti treba da dobiju najbolju moguću edukaciju i da ne budu oslonjeni samo na naše domaće institucije, već preko naših institucija, našeg Univerziteta da se povežemo sa sličnim institucijama u svijetu”, kaže dekan Medicinskog fakulteta u Banjaluci, Ranko Škrbić.

Medicinski fakultet Banjaluka najavljuje i potpisivanje sporazuma sa Medicinskim univerzitetom u Beču, Hemijsko-farmaceutskom akademijom u Sankt Petersburgu i Medicinskim fakultetom u Padovi. Do tada, oslonac su im domaće zdravstvene ustanove.

“Činjenica je da predstavljamo, kao ustanova, nastavno-naučnu bazu Medicinskog fakulteta. Čast je zbog toga što su vrata ove ustanove otvorena za studente, one koji su uključeni u dodiplomsku nastavu. Kroz svoja dva edukativna centra, Centar porodične medicine i Centar za urgentnu medicinu naša vrata su otvorena i za specijalizante iz cijele Republike Srpske” kaže direktor JZU Dom zdravlja Banja Luka.”

Mnogi naučni radovi, diplomski, doktorati su baš urađeni u našoj zdravstvenoj ustanovi. Mislim da saradnja svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, pogotovo svih nas sa Medicinskim fakultetom ima neprocijenjiv značaj za unapređenje struke, a samim tim i zdravlja stanovnika” kaže direktor Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đajić.

Za mjesec dana Medicinski fakultet će da otvori vrata Centra za bio-medicinska istraživanja. Laboratorije i oprema omogućiće studentima, doktorantima i istraživačima Medicinskog fakulteta da na jednom mjestu imaju sve uslove za naučno-istraživački rad.

(ATV)

Oznake: Ranko Škrbić