Vijesti 10.08.2016.

Status od interesa za Grad zatražilo 46 udruženja

ČITANJE: 1 minuta

Na Javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za Grad Banjaluku, koji je bio raspisan od 15. juna do 15. jula, ukupno je dostavljeno 46 prijava.

Pravo učestvovanja imala su sva udruženja građana, koja su registrovana i djeluju u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, a imaju sjedište na području Grada Banjaluka.

U toku je obrada prijava, a Komisija za provođenje konkursa za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za Grad imenovana od strane gradonačelnika, će u skladu sa Odlukom o kriterijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa za Grad Banjaluku, nakon detaljnog razmatranja zaprimljenih prijava sačiniti rang-listu, sa prijedlogom za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za Grad. Odluku o utvrđivanju statusa udruženja od interesa za Grad donijeće Skupština Grada, na prijedlog gradonačelnika.

Prema prethodnoj Odluci o utvrđivanju statusa udruženja od interesa za Grad Banje Luku iz 2014. godine – 68 udruženja građana/NVO je dobilo status udruženja od interesa za Grad.