Vijesti 13.10.2016.

U borbi za rektora mogli bi da stradaju i studenti

ČITANJE: 2 minute

Ukoliko se potvrdi da je Senat na nelegalan način izabrao rektora Univerziteta u Banjaluci Milana Matarugu biće dovedeni u pitanje nastava i legalnost diploma u posljednjih osam godina.

Na ovakav način Senat je funkcionisao u tom periodu, tako da neće biti nelegalna samo ova odluka Senata nego i sve prethodne.

Na to upozoravaju i sa Univerziteta u Banjaluci, naglašavajući da grupa predvođena bivšim dekanom Pravnog fakulteta Vitomirom Popovićem, koja tvrdi da je rektor nezakonito izabran, nanosi nemjerljive štete ovoj obrazovnoj ustanovi.

Republički prosvjetni inspektor je, na osnovu Popovićeve žalbe, doveo u pitanje rad Senata te naložio Univerzitetu u Banjaluci da konstituiše novi saziv Senata  i ponovo izabere rektora. Tako će sada Univerzitet u Banjaluci podnijeti žalbu na rješenje prosvjetnog inspektora jer tvrde da je netačno utvrđeno činjenično stanje.

Popović naglašava da članovi Senata nisu izabrani onako kako je Statutom predviđeno.

– Navedeni su fakulteti čiji predstavnici čine Senat, a Visoka škola unutrašnjih poslova, koja ima predstavnika, nije među njima, jer je organizaciona struktura MUP i nije članica Univerziteta. Problem je i sa studentima, kojih treba biti šest, a među njima moraju biti predstavnici osnovnih, master i doktorskih studija, dok su sada samo članovi osnovnih studija – istakao je Popović dodavši da je to i inspekcija potvrdila.

Naglasio je da on nije zainteresovan ni za funkciju rektora ni dekana, nego samo da se uvede red na Univerzitetu.

– Uvažavamo pripadnost pojedinaca partijama, ali oni bi taj dio trebali da ostave za politički i stranački život, a da osnov budu studiranje, učenje, naučno-istraživački rad i vannastavne aktivnosti – rekao je Vejnović, ocijenivši da obrazovanju treba “vratiti obraz”.

Rješenje nije konačno

– Inspekcija je utvrdila nedorečenosti upravo oko člana Visoke škole unutrašnjih poslova, koje se moraju otkloniti. Tako je inspektor naložio da se Senat konstituiše u skladu sa Statutom. Rješenje još nije konačno i pravosnažno, jer je Univerzitet iskoristio zakonsko pravo na ulaganje žalbe – rekli su u Inspektoratu.

Dodaju da ne postoje zakonska ograničenja da inspektor iz Doboja kontroliše rad u Banjaluci, kao što je ovdje bio slučaj, na šta se Univerzitet žalio.

(EuroBlic)