Vijesti 30.12.2021.

U CILJU SMANJENJA RIZIKA OD POPLAVA: Obavljeni obimni radovi na uređenju vodotokova

ČITANJE: 3 minute

Tokom ove godine obavljeni su obimni radovi na uređenju vodotokova na području grada, kako bi se smanjio rizik od poplava i izlijevanja iz korita.

-Ovi radovi podrazumijevali su produbljivanje i proširenje korita, formiranje pravilnih kosina na obalama vodotokova, košenje obala, uklanjanje otpada, suvih, palih, kao i stabala koja su se nalazila u zoni korita, te sanaciju kamenom oblogom dijela obala vodotokova. Ukupno za sve aktivnosti u vezi sa uređenjem vodotokova iz ovogodišnjeg budžeta je izdvojeno 652.654 KM – kazao je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove, Boriša Mandić.

Značajniji radovi, kako je naveo – izvedeni su na koritu Motičke poznatije kao Široke rijeke, koje je profilisano na tri lokacije u Ilindanskoj ulici, sa obaloutvrdom u ukupnoj dužini od 459 metara.

Pojašnjava da nizvodno Motička rijeka ima drugi naziv, i to Rudnička rijeka (poznatija kao Široka rijeka) i upravo na tom dijelu vodotoka izvedeno je profilisanje korita u blizini Bitoljske ulice, kod dječijeg i sportskog igrališta u ukupnoj dužini od 420 metara sa obaloutvrdom dužine 53 metra.

-Takođe, izvršeno je profilisanje korita rijeke Ivaštanke u dužini od 310 metara sa obaloutvrdom dužine 70 metara u Mišinom Hanu u blizini željezničke pruge, kod novog dječijeg igrališta – naveo je Mandić.

Prema podacima Odjeljenja za komunalne poslove, vršeno je i profilisanje korita na sljedećim vodotokovima: Šargovačka rijeka na dvije lokacije (u ukupnoj dužini od 920 metara), potok kod ribnjaka u Bočcu u dužini od 200 metara, potok u Bočcu u zaseoku Talijani u dužini od 100 metara, potok Koprivnjak na Saračici u dužini od 210 metara sa obaloutvrdom  dužine 30 metara uz napomenu da je izvršeno profilisanje i korita rijeke Crkvene na ušću potoka Koprivnjak u dužini od 42 metra.

Uređeni su i potoci: Vranovina u Ramićima u dužini od 264 metra sa obaloutvrdom od kamena u dužini od 20 metara i dionicom od mosta prema željezničkoj pruzi koja je okrčena u dužini od 420 metara, u Ulici Dujke Komljenovića, od Tuzlanske ulice do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića (oko 2000 metara) i potok u Drakulićkoj ulici, desna pritoka Šargovačkog potoka, u dužini od 200 metara.

Pored pomenutih aktivnosti, obavljeno je košenje korovišta i krčenje šiblja sa obala rijeke Vrbas (najčešće na potezu od mosta u Srpskim Toplicama do naselja Novi Borik, ali i dio korita kod „Banjalučke pivare“ i Zavoda „Dr Miroslav Zotović“), zatim sa obala rijeka: Vrbanje, Crkvene, Krupe, Rekavice, Dragočajke, Brusine i Rudničke rijeke (Široka rijeka).

Nadležne službe vršile su i uklanjanje suvih i palih stabala, košenje korovišta i krčenje rastinja sa obala više od 30 potoka na području grada Banje Luke: Rebrovačkog potoka, Jurića, potoka Međaš, Kruškovac, Javorac, Žabljak, Lanište, Bijelog potoka, potoka Dugo brdo 1 i 2, potok Ključ, Jazavac, Đurđevac 1 i 2, Ularac 1 i 2, Zmajevac, Močila, Ploče (Čenića potok), potoka u Ulici Dušana i Vlade Kopanje, Talijanovog, potoka Šadrvan, Podstranac, Bunarine, Šargovačkog,  Bakovac, Prljića potoka, Dubokog potoka,  potoka Ruišnjak, Vukovog potoka, Sitarskog, Sedra, Dubočajac, Radovača, Bastaski potok, potok na Čairama itd.

(E.M)