Vijesti 17.04.2017.

U zatvor zbog povrede privatnosti djeteta

ČITANJE: 1 minuta

Novim Krivičnim zakonikom Republike Srpske, čije usvajanje se očekuje u prvom polugodištu, propisano je novo krivično djelo “povreda privatnosti djeteta”, za šta je predviđena kazna zatvora do jedne godine.

Pod udar novog zakona naći će se “onaj ko iznese ili pronese nešto iz ličnog ili porodičnog života djeteta ili protivno propisima objavi detetovu fotografiju ili otkrije identitet djeteta i time kod djeteta stvori stanje uznemirenosti ili ga izloži poruzi vršnjaka ili drugih lica ili na neki drugi način ugrozi bezbjednost djeteta”.

– Posebnu pažnju i važnost zahtjevalo je propisivanje krivičnih djela protiv seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta – izjavila je Sanja Džombić, službenica za odnose s javnošću u Ministarstvu pravde RS.

U odnosu na važeći Krivični zakon RS, novo krivično djelo je i zadovoljenje polnih strasti pred djetetom, a predviđena kazna zatvora je do tri godine.

Džombićeva ističe da je novim Krivičnim zakonikom RS, koji je u formi nacrta u februaru usvojen u Narodnoj skupštini, a trenutno je u javnoj raspravi, definisano i krivično djelo “navođenje djeteta na prostituciju”.

Tim zakonikom stvaraju se i pretpostavke za uspostavljanje i vođenje evidencije osoba koje su pravosnažno osuđene za krivična djela učinjena na štetu polnog integriteta djeteta (“Registar pedofila”). Sadržaj i obim podataka, njihovo čuvanje i uslovi za davanje podataka biće posebno propisani.

Propisane su i kazne za krivična djela protiv braka i porodice, a novo krivično djelo je polna ucjena, za koje je predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina.

(Fena)