Vijesti 02.04.2019.

UNIVERZITET U BANJALUCI Završen proces reakreditacije i akreditacije studijskih programa

ČITANJE: 2 minute

Akreditacija 16 studijskih programa prvog ciklusa studija i reakreditacija Univerziteta u Banjoj Luci uspješno je završena, rekao je to prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci, na konferenciji za medije održanoj 2. aprila 2019. godine u prostorijama Rektorata.

Gajanin je rekao da je Univerzitet od Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske dobio rješenje o reakreditaciji prošle sedmice, a koje se odnosi na narednih pet godina.

”Univerzitet ispunjava sve standarde kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, ali i standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u okviru evrospkog jedinstvenog prostora visokog obrazovanja”, rekao je rektor Gajanin.

On je naveo da je Univerzitet dobio i preporuke i smjernice šta treba unaprijediti, te da će se predano raditi na unapređenju istih.

”Proces reakreditacije Univerziteta u Banjoj Luci i akreditacije studijskih programa trajao je nepune dvije godine i rezultirao je dobijanjem rješenja, na osnovu kojeg se ističe da Univerzitet u Banjaluci ispunjava sve kriterijume, odnosno standarde i normative u oblasti visokog obrazovanja“, rekao je rektor Gajanin i istakao da je Univerzitet sve aktivnosti po ovom pitanju uradio na vrijeme.

On je izrazio zadovoljstvo što su otklonjeni svi tehnički problemi koji su nastali u procesu reakreditacije i akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH, te izrazio nadu da se takve stvari neće ponoviti u budućnosti.

Gajnin je naglasio da studenti ovog univerziteta nemaju razloga za brigu kada je riječ o tome da li će njihove diplome biti priznate u svijetu.

Prof. dr Strain Posavljak, prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Banjoj Luci, rekao je da je Кomisija za eksternu evaluaciju ocijenila da Univerzitet od 10 kriterijuma sistema kvaliteta za sedam ima u potunosti ispunjene zahtjeve, dok za tri krterijuma ima pretežno ispunjene zahtjeve.

Кada je riječ o ispunjenosti zahtjeva na 16 studijskih programa, Posavljak je naveo da Univerzitet u Banjoj Luci na 12 studijskih programa ima u potpunosti ispunjene zahtjeve sistema kvaliteta, dok kod četiri njih su pretežno ispunjeni zahtjevi.

Podsjetimo Кomisija za eksternu evaluaciju imenovana od strane Agencije za akdreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, od 13. do 15. marta ove godine obavila je ekstetrnu evaluaciju UNIBL u procesu reakreditacije visokoškolske ustanove. Istovremeno, vršena je i eksterna evalvuacija 16 studijskih programa Univerziteta u procesu akreditacije.

Кomisija domaćih i međunarodnih stručnjaka koja je posjetila UNIBL, imala je tada priliku da se uvjeri u opredjeljenost ka rastu i razvoju kulture kvaliteta Univerziteta i studijskih programa.

Inače, Univerzitet u Banjoj Luci je prvi univerziteu Bosni i Hercegovini koji je ušao u proces akreditacije 16 studijskih programa 27. decembra 2017. godine. Nakon toga u aprilu 2018 godine, Univerzitet je ušao u proces reakreditacije univerziteta kao ustanove.