Vijesti 01.06.2016.

Usvajanje GI za Borik dokaz da građanski aktivizam može da proizvede željene rezultate

ČITANJE: 4 minute

Građanska inicijativa za Borik, poslije višemjesečne borbe juče je usvojena u Skupštini grada Banjaluka, što znači da se na dječijem igralištu u Boriku neće graditi pravoslavna crkva sa pratećim objektom.

Miodrag Dakić iz GI za Borik govori o višemjesečnoj borbi za dječije igralište, građanskom aktivizmu i drugim temama.

Poslije višemjesečne borbe usvojena je GI za Borik. Koji je tvoj komentar, jeste li očekivali ovu odluku?

Nadali smo se ovakvoj odluci, posebno iz razloga jer smo u izbornoj godini i odbornici paze na svoje poteze da ne ugroze svoju poziciju i stranke čiji su predstavnici. Međutim, bili smo svjesni i mogućnosti da se iskoristi neki od mnogih načina koje dopušta zakon i poslovnik o radu skupštine da se izjašnjavanje odbornika o ovoj tački prolongira, a to bi značilo da bismo morali čekati novi saziv skupštine da odlučuje o GI za Borik. Na kraju, ovo je velika pobjeda građana Borika, ali i svih drugih koji su podržavali našu borbu za ovu javnu zelenu površinu i dječije igralište.

Koliko ste zadovoljni time kako je sve prošli na sjednici Skupštine grada?

Naravno, zadovoljni smo konačnim ishodom, tj. da je građanska inicijativa prihvaćena, što znači da će odluka o izmjeni regulacionog plana, a kojom je predviđena gradnja na toj lokaciji, biti poništena. Međutim, postavlja se pitanje da li odbornici štite interese građana Banjaluke, ukoliko smo morali da se borimo skoro 10 mjeseci protiv odluke koja je nerazumna i nelegalna. Naravno, ne treba sve odbornike posmatrati na isti način, jer nas je jedan broj odbornika podržao i kada je GI za Borik bila prvi put na dnevnom redu skupštine grada, u novembru prošle godine. Posebno bih istakao doprinos odbornika Zorana Talića, čije diskusije o GI za Borik su bile krajnje afirmativne, a na juče održanoj sjednici skupštine je njegovom zaslugom usvojen dodatni zaključak da se obezbijede sredstva za uređenje javne površine i dječijeg igrališta u Boriku.

Ovo je pokazalo da se glas građana može čuti, šta je vas držalo cijelo ovo vrijeme da istrajete u borbi za dječije igralište?

Nadam se da će ovo biti dovoljan dokaz građanima da aktivizam može da proizvede željene rezultate, te da će se veći broj građana ubuduće odlučivati da se usprotivi lošim odlukama vlasti i da se bore za kvalitetniji život u našem gradu. Mislim da su presudan faktor koji je doprinijeo istrajnosti GI za Borik bili potpisi građana koji su nam dali legitimitet da zastupamo njihove interese prema gradskim vlastima, ali ne trebamo ni zaboraviti istrajnost građana Borika koji su bili dio GI za Borik. Vjerujem da su lični motivi svakako različiti, ali je da svima prioritetni motiv bila zaštita ove visoko vrijedne površine u Boriku.

Ova inicijativa je pokazala koliko je važan građanski aktivizam. Na koji način se građani trebaju više uključiti u poboljšanje stanja oko sebe?

Postoji još uvijek dovoljno načina na koje građani mogu da budu aktivni u zajednici, a mislim da je glavni preduslov da poznaju svoja građanska prava i da žele da ih koriste. Mi smo u ovom slučaju iskoristili mogućnost pokretanja građanske inicijative, ali postoje i drugi načini borbe, od građanske neposlušnosti, pa sve do sudskih postupaka. Ukoliko ne koristimo te mogućnosti, u situaciji kada vlasti ne podržavaju građanski aktivizam, možemo očekivati da će se pokušati ukinuti prava građana koja ne koristimo ili će ih proceduralno onemogućiti ili obesmisliti.

Kada je tvoj rad u pitanju na šta ćeš se u narednom periodu usmjeravati?

Mnogo je toga u planu, ali prije svega nastavićemo da zajedno sa građanima Borika radimo na uređenju ove površine koju smo uspjeli odbraniti. Želimo da se prostor uredi u skladu sa potrebama građana, a mi smo spremni da provedemo sastanke sa građanima kako bismo dobili najbolja rješenja za uređenje. Nadamo se su predstavnici grada shvatili da treba da aktivnije sarađuju sa građanima i da nećemo imati novih opstrukcija od strane gradskih vlasti. Na sličan način ćemo pokušati animirati građane po pitanju nekih drugih površina u gradu, a prva na redu je lokacija poznata kao Građevina, koju su djeca i stanari odbranili da ne postane parking, ali koja nije uređena, iako su predstavnici gradskih vlasti to obećali prije više od 4 godine. Takođe, imamo aktivnosti na uspostavljanju gradskih bašti, jer je sve veća potreba za takvim prostorima, imajući u vidu da sve veći broj građana je siromašan, a sa druge strane mnogi građani su počeli da više vode računa o zdravoj ishrani. Gradske bašte bi im pomogle da proizvedu hranu za sebe, ali tu ne staje priča o gradskim baštama, već samo počinje, a detaljnije informacije ćemo ostaviti za neku drugu priliku.

(6yka.com – Maja Isović Dobrijević)