Biznis 24.07.2020.

Vlada Republike Srpske obezbijedila 500.000 KM za projekte lokalnog razvoja

ČITANJE: 1 minuta

Vlada Republike Srpske usvojila je danas odluku o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Srpskoj u 2020/2021. godini.

Ovom odlukom uređuje se način i postupak, finansiranje i oblasti finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u okviru finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u 2020/2021. godini.

Sredstva za direktnu podršku realizaciji prioriteta utvrđenih strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave obezbjeđuju se u okviru uspostavljenog finansijskog mehanizma i iznose 670.000 KM.

Vlada Republike Srpske obezbjeđuje iz budžeta Republike Srpske za 2020. godinu 500.000 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada Švajcarske, u saradnji sa Razvojnim programa Ujedinjenih nacija /UNDP/ obezbjeđuje 170.000 KM, za podršku projektima jedinica lokalne samouprave u okviru finansijskog mehanizma.

Neutrošena sredstva iz prethodnih ciklusa finansijskog mehanizma biće iskorišćena za podršku projektima integrisanog i održivog lokalnog razvoja u skladu sa ovom odlukom.

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici i Dokument okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2021-2023 koji treba da postavi strateški okvir i gornje granice resursa za pripremu godišnjih budžeta.

Riječ je dokumentu srednjoročnog planiranja u koji su uključene analize i projekcije prihoda, rashoda i finansiranja za period od 2021. do 2023. godine.

Ključni cilj ovog dokumenta je da osigura bolju povezanost između prioritetnih politika Vlade i načina na koje ona alocira javne resurse.

U skladu sa osnovnim ciljevima fiskalne politike, Vlada Republike Srpske se, u periodu 2021-2023. godine, čvrsto opredijelila za nastavak restriktivne budžetske potrošnje, nastavak provođenja strukturalnih reformi, povećanje budžetske discipline, jačanje fiskalne odgovornosti i poboljšanje naplate javnih prihoda.

(Srna)