Vijesti 26.06.2016.

Vozače očekuje skuplja registracija automobila?

ČITANJE: 3 minute

Vozači u Republici Srpskoj ubuduće će registraciju svojih automobila plaćati skuplje i do 100 maraka, i to zbog povećanja izdvajanja na ime naknada za puteve, dok manji troškovi očekuju vlasnike motora i prikolica.

Novom uredbom o visini godišnje naknade za javne puteve prilikom registracije motornih i priključnih vozila predviđeno je da ovaj namet za putničke automobile bude viši za 40 odsto, dok je za priključna vozila umanjen za 20 odsto, a za motocikle 40 odsto. U ovoj uredbi, koju je Vlada RS usvojila na posljednjoj sjednici, navedeno je da je ova naknada za ostala vozila ostala nepromijenjena.

To znači da će registracija automobila biti skuplja od deset do 100 maraka, a konačna cijena zavisiće od zapremine motora.

Sa druge strane, vlasnici prikolica izdvajaće manje od tri do 118 maraka, što takođe zavisi od težine i veličine prikolice. Vlasnici motora će registraciju plaćati jeftinije od četiri do 30 maraka.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS Milija Radović kaže da na putevima i ima najviše putničkih vozila, zbog čega će višim naknadama biti bolji priliv novca u budžetu, koji treba da osigura i bolju bezbjednost u saobraćaju.

– Dio tog novca moramo uložiti u opremanje puteva, posebno kada je u pitanju otklanjanje opasnih “crnih tačaka” i putnih pravaca – istakao je Radović.

On je kazao da će, s druge strane, niže naknade za priključna vozila dobro doći mnogim privrednicima.

– To je jedan značajan vid rasterećenja prevoznicima koji imaju prikolice i teretna vozila – ističe Radović.

Međutim, stanovnici RS ogorčeni su zbog poskupljenja registracije automobila.

– U današnje vrijeme, kada su plate izuzetno niske, a cijene osnovnih životnih namirnica svaki čas divljaju, samo su nam još ovi viši nameti nedostajali – priča ljutito Banjalučanin Marko Janjić.

Novom uredbom je propisano da svi vlasnici motornih i priključnih vozila plaćaju godišnju naknadu na period od 12 mjeseci prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju ili njenog produženja, i to u jednokratnom iznosu.

Međutim, oni koji povremeno registruju vozilo na period kraći od 12 mjeseci, plaćaju srazmjerni dio naknade za taj period.

– Ako motorno ili priključno vozilo promijeni vlasnika u toku perioda za koji je plaćena godišnja naknada, novi vlasnik nije dužan da plati naknadu za taj period – stoji u uredbi.

Njome je propisano i da ovu godišnju naknadu ne plaćaju prilikom registracije vozila hitne pomoći, Crvenog krsta, vatrogasnih službi, Ministarstva unutrašnjih poslova, i diplomatskih i konzularnih predstavništava.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku”.

Novac na računu

Godišnje naknade za javne puteve biće uplaćivane na račun trezora RS. Prikupljeni novac redovno će biti doznačavan javnom preduzeću “Putevi Republike Srpske”.

To preduzeće je zatim obavezno da dio prikupljenog novca u iznosu od pet do deset odsto koristi isključivo za sprovođenje procedura revizije bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Godišnja naknada za mopede i motocikle prema radnoj zapremini motora (u KM)

                       Nove cijene                                  Stare cijene

– do 125 kubnih centimetara – 6                           10

– od 125 do 250 kubnih centimetara – 9             15

– od 250 do 500 kubnih centimetara – 15           25

– od 500 do 1.000 kubnih centimetara – 30        50

– preko 1.000 kubnih centimetara – 45                75

Godišnja naknada za automobile prema radnoj zapremini motora (u KM)

Nove cijene                                                  Stare cijene

– do 1.100 kubnih centimetara – 35                             25

– od 1.100 do 1.600 kubnih centimetara – 70            50

– od 1.600 do 2.000 kubnih centimetara – 85             60

– od 2.000 do 2.500 kubnih centimetara – 140          100

– od 2.500 do 3.000 kubnih centimetara – 210          150

– preko 3.000 kubnih centimetara – 350                     250

Godišnja naknada za priključna vozila prema najvećoj dozvoljenoj masi (masa vozila plus nosivost)

Nove cijene                                                      Stare cijene

– do 750 kg – 12                                                     15

– do 3.500 kg – 88 KM                                           110

– do 10.000 kg – 200 KM                                        200

– preko 20.000 kg – 472                                         590

(Glas)