Vijesti 04.07.2016.

Za zapošljavanje 167 osoba sa invaliditetom 500.000 KM

ČITANJE: 1 minuta

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS raspisali su javni poziv poslodavcima, osobama sa invaliditetom i organizacijama za korišćenje 500.000 KM namijenjenih za podršku zapošljavanja, samozapošljavanja, održivosti zaposlenosti i ekonomsku podršku za njih 167.

Rok za podnošenje zahtjeva za subvenciju je 1. avgust. Projektom podrške zapošljavanja kod poslodavca, čija je vrijednost 100.000 KM, odnosno 4.000 maraka po osobi, planirano je zapošljavanje 25 osoba sa invaliditetom. Za sufinansiranje samozapošljavanja 35 invalida biće izdvojeno 157.500 ili 4.500 KM po osobi. Za podršku održivosti zaposlenosti 50 invalida kod poslodavca planirano je po 2.000, odnosno ukupno 100.000 KM. Projektom je predviđena i ekonomska podrška za njih 57 u iznosu od 2.500 KM po osobi, što ukupno iznosi 142.500 KM.

Prednost u korišćenju podsticaja imaće programi kojima je planirano zapošljavanje osoba većeg stepena invalidnosti, zapošljavanje u oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije i proizvodno-uslužnih djelatnosti, te zapošljavanje lica sa deficitarnim zanimanjima i održivost poslovanja starih i umjetničkih zanata. Poslodavac je obavezan zaposliti osobu sa invaliditetom na neodređeno i puno radno vrijeme.

U organizaciji amputiraca UDAS ističu da je svaki vid zapošljavanja osoba sa invaliditetom značajan.

– Problem je što na konkurs treba dostaviti obimnu dokumentaciju i što penzioneri ne mogu konkurisati – rekli su u UDAS-u.

(Glas)