elektrokrajina

Bez ugovora nema struje

ZP “Elek­tro­kra­ji­na” a.d. Ba­nja­lu­ka po­zi­va sve kup­ce elek­tri­čne ener­gi­je ko­ji sa tim pre­du­ze­ćem ni­su sklo­pi­li ugo­vor o snab­di­je­va­nju, da to što pri­je uči­ne i time iz­bje­gnu mo­gu­ćnost is­klju­če­nja sa dis­tri­bu­ti­vne mreže.   U ovom pre­du­ze­ću pod­sje­ća­ju da je za­klju­či­va­nje ugo­vo­ra o snab­di­je­va­nju obave­za svih kraj­njih ku­pa­ca elek­tri­čne ener­gi­je pro­pi­sa­na Za­ko­nom o elek­tri­čnoj ener­gi­ji i Op­štim

UKC RS i bolnica u Tuzli najbolje u BiH

Doktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) RS u Banjaluci Aleksandar Guzijan zajedno sa svojim kolegom Alenom Humačkićem iz mostarske bolnice iz

Banjalučki vrtići slave slavu

U Kulturnom centru Banski dvor večeras, 9. decembra, sa početkom u 18 časova, biće održana svečanost povodom slave Centra za predškolsko vaspit

borac

Sprema se trenerska čistka u FK Borac?

Izgradnja pomoćnog terena iza Sjeverne tribine Gradskog stadiona u Banjaluci po svemu sudeći će donijeti ne samo bolje uslove za rad nego i nova trenerska imena. Kako saznajemo, treneri koji budu postavljali uslove čelnici kluba će im uručiti otkaze.

kamp

Počeo kamp za mlade preduzetnike

Prvi “Boot camp” na temu socijalnog preduzetništva počeo je u petak u hotelu “Tesla” u Banjaluci i trajaće do nedjelje. Na trodnevnom preduzetničkom programu, u organizaciji Inovacionog centra Banjaluka, učestvuje 25 polaznika, spremnih da doprinesu razvoju koncepta socijalnog preduzetništva u BiH.

Bema zapošljava i širi proizvodnju

Fabrika obuće “Bema” iz Banjaluke planira da naredne godine zaposli još 500 radnika i uvede drugu smjenu, čime će značajno povećati

Lješnik uz malo rada donosi zaradu

Proizvodnja lješnika može da bude unosan posao, jer kilogram očišćenog ploda dostiže cijenu od 30 maraka, ali ni izbliza nisu iskorišćeni pote