Magazin 24.05.2017.

Povratak nekadašnjoj praksi organizovanja događaja: Banski dvor širom otvoren umjetnicima

ČITANJE: 2 minute

Predstavnici Inicijative građana „Kultura kulturi“ razgovarali su sa v. d. direktora KC Banski dvor, Mladenom Matovićem, o uređenju zapuštenog i neiskorišćenog prostora KC Banski dvor.

Tom prilikom uočeno je i nekoliko paralela između ciljeva Inicijative građana „Kutura kulturi“ i novog koncepta rada KC Banski dvor, jer se upravo jedna od prvih najavljenih programskih aktivnosti Matovića odnosi na uređenje i pokretanje organizacije kulturnih sadržaja tokom ljeta u „Art dvorištu“ Banskog dvora.

– Banski dvor i Inicijativa građana „Kultura kulturi“ u budućnosti će uspostaviti partnerski odnos, što znači da će Inicijativa dobiti mogućnost za dostavljanje svojih programskih sadržaja i ideja koje će se, u zavisnosti od konkretnog programa, realizovati u svim trenutno raspoloživim prostorima Banskog dvora. U tom smislu već je učinjen i prvi konkretan korak, jer su predstavnici Inicijative pozvani da dostave svoje programske aktivnosti i kulturne sadržaje u okviru prve sezone kulturnih dešavanja u „Art dvorištu“ – rekao je Matović.

On ističe da se u ovom trenutku „neiskorišćenim prostorom“ mogu smatrati samo nefunkcionalni prostori Banskog dvora, koji su usljed specifičnih okolnosti iz prethodnog perioda u velikoj mjeri devastirani, te kao takvi iziskuju značajna materijalna sredstva da bi se uopšte mogli koristiti.

Upoznajući predstavnike Inicijative sa budućim konceptom i načinom rada Banskog dvora, Matović je najavio povratak nekadašnjoj praksi organizovanja kulturnih događaja u vlastitoj produkciji.

On je naglasio da njegov koncept Banskog dvora, kao svojevrsnog „kulturnog dragstora“, podrazumijeva da ustanova u budućnosti ima što manji broj takozvanih „zakovanih prostora“, odnosno prostora koje za svoje potrebe koristi samo jedan ansambl, udruženje ili pojedinac.

– Ideja je da KC Banski dvor sa svim svojim dvoranama i izložbenim prostorima bude širom otvoren i dostupan što većem broju orkestara, horova, ansambala, pojedinaca, koji će u kontinuitetu i konstantno realizovati kvalitetne kulturne sadržaje u dogovoru sa upravom, urednicima programa i u skladu sa kriterijumima koje će donijeti Umjetnički savjet KC Banski dvor – naveo je Matović.

Podrška Inicijativi

Matović je podržao predlog i nastojanje da se Incijativi građana „Kultura kulturi“ dodijeli odgovarajući gradski prostor u kojem bi njeni članovi mogli pripremati svoje sadržaje i programe, uz propratni pedagoški rad i edukativne radionice za mlade.

(EuroBlic)