Magazin 22.07.2016.

Rekreativna zona Banjaluka: Hodajte bosi po prirodi!

ČITANJE: 1 minuta

Dok ste u našoj Rekreativnoj zoni Banjaluke, iskoristite priliku i određen period hodajte bosi po prirodnoj podlozi (zemlji ili travi) – to je odličan način za “punjenje baterija u našem tijelu”.

Svaka ćelija u ljudskom tijelu odlukuje se prirodnim naelektrisanjem.

Ukoliko u tijelu preovlada pozitivno (+) naelektrisanje, tada dolazi do neravnoteže koja utiče na veću pojavu upala, bolesti, kao i samog starenja organizma.

Rad sa električnim aparatima, posebno sa kompjuterima, nošenje odjeće od sintetike, povećava “plus” komponentu. Oba faktora mogu postati uzrok električnog debalansa organizma, koji utiče na pogoršanje zdravlja.

Takođe i u atmosferi preovladava pozitivno (+) naelektrisanje.

Prvi, svima nama poznati, znak viška nakupljenog “plusa” u organizmu je varničenje između ruku i metalnih predmeta koje čovek dodiruje.

To znači da je naš organizam mnogo više pod uticajem pozitivnih (+) naelektrisanja i da je potrebno uraditi ravnotežu pomoću privlačenja negativnih (-) nealektrisanja.

“Minus” čovjek dobija od zemlje (zemlja ima negativno naelektrisanje), a “plus” – od atmosfere.

Zemlja sadrži više negativnih jona od ljudskog tijela, pa zbog toga hodajući bosi po prirodnoj podlozi utičemo na to da negativno naelektrisanje (-) iz zemlje prelazi u naše tijelo, te na taj način vršimo “balans” u organizmu koje će doprinjeti boljem zdravlju.

Jednostavno – kao što električni uređaji moraju imati uzemljenje, tako i ljudsko tijelo takođe mora imati kontakt sa zemljom preko koje će se riješiti pozitivnih (+) naelektrisanja.