Sport 07.03.2017.

U kalendaru 47 sportskih manifestacija

ČITANJE: 1 minuta

Skupština grada Banjaluka usvojila je na sedmoj sjednici, održanoj 6. marta, Godišnji kalendar sportskih manifestacija za 2017. godinu, saopštila je danas ASBL.

Sportske  manifestacije od interesa za grad, podijeljene su u tri nivoa: A nivo – velike međunarodne sportske manifestacije, B nivo – značajne sportske manifestacije i C nivo – ostale sportske manifestacije.

U ovogodišnji kalendar sportskih manifestacija, uvršeteno je ukupno 47 sportskih manifestacija u tri navedene kategorije. Za sufinansiranje sportskih manifestacija i takmičenja, koji se nalaze u Godišnjem kalendaru sportskih manifestacija, u gradskom budžetu je predviđeno 120.000 KM.

Inače, pravo kandidovanja za sticanje statusa sportske manifestacije od interesa za grad imale su sportske organizacije i druga pravna i fizička lica koja su  registrovana u skladu sa odredbama Zakona o sportu, te koja djeluju na području grada Banjačuke, i ispunjavaju opšte i posebne uslove, propisane pravilnikom.

(mojabanjaluka.info)