Vijesti 18.12.2020.

BiH produžen rok za uplatu preostalih sredstava za nabavku vakcina

ČITANJE: 2 minute

Globalni savez za vakcine (GAVI) kasno sinoć obavijestio je Ministarstvo civilnih poslova BiH da je produžen rok za uplatu preostalog dijela sredstava za nabavku vakcine protiv virusa korona.

“Svakodnevnom komunikacijom sa predstavnicima GAVI-a o produženju roka za uplatu preostalog dijela sredstava u Ministarstvo civilnih poslova je 17.12.2020.godine u večernjim satima stigao odgovor u kojem su nas informisali da je produžen rok do 23.12.2020.godine”, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Ministarstvo civilnih poslova BiH obavještava sve građane Bosne i Hercegovine da se broj naručenih doza u iznosu od 1.232.000, dovoljan za vakcinalnu pokrivenost 20% stanovništva BiH, odnosi samo na prve narudžbine koje su nadležne zdravstvene institucije zatražile u skladu sa jasnim instrukcijama COVAX-a.

Ministarstvo civilnih poslova BiH podsjetilo je da je, slijedeći iskazane potrebe nadležnih zdravstvenih institucija BiH, potpisalo Ugovor o preuzimanju obaveza (aranžman o obaveznoj kupovini) sa Globalnim savezom za vakcine (GAVI).

Slijedeći potpisani Ugovor između Ministarstva civilnih poslova BiH i GAVI-a, potpisan je “Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u vezi nabavke vakcina putem mehanizma za globalni pristup vakcina za sprјečavanje COVID-19” sa nadležnim zdravstvenim institucijama u BiH, kojim su nadležne zdravstvene institucije preuzele obveze definisane Ugovorom sa GAVI-em.

U zadanom roku uplaćen je avans u iznosu od 20 procenata ukupnog iznosa čime je zadovoljen prvi uslov GAVI-a prema zemljama potpisnicama Ugovora, saopšteno je iz Ministarstva.

“Na sastanku koji je održan 27. novembra ove godine u Doboju na kojem su bili premijeri i ministri zdravstva RS i FBiH, predstavnici Brčko distrikta i Ministarstva civilnih poslova predstavljena  je Informacija o neprihvaćanju  niti jedne od četiri predložene opcije finansijske garancije od strane GAVI-a. Na tom sastanku su oba premijera izjavila da će osigurati sredstva za naručene vakcine”, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Ubrzo zatim, 10. decembra Ministarstvu civilnih poslova BiH kao potpisniku Ugovora uslijedio je zahtjev Covax mehanizma za uplatu preostalog dijela sredstava prema GAVI-u sa rokom ne kasnijim od 15. decembra ove godine.

Sljedeći pristigli zahtjev, Ministarstvo civilnih poslova BiH je promptno uputilo poziv nadležnim zdravstvenim institucijama, a na temelju članka 4. Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi nabavke vakcina putem mehanizma za globalni pristup vakcini za sprјečavanje kovid-19 (COVAX), sa ciljem uplate preostalog dijela sredstava.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH su u traženom vremenskom okviru izvršili uplatu preostalog dijela sredstava prema Ministarstvu civilnih poslova BiH dok je Federalno ministarstvo zdravstva dostavilo odgovor da su financijska sredstva za ove namjene planirana u proračunu Federacije BiH za 2021. godinu.

Svjesni veoma kratkog roka datog za uplatu preostalog dijela sredstava, Ministarstvo civilnih poslova BiH je na dan dobivanja zahtjeva od Covax-a odmah uzvratilo odgovor zatraživši ekstenziju predstavljenog roka za uplatu preostalih sredstava u ime BiH.

Oznake: vakcina