Vijesti 16.02.2018.

Srpska dobila prvo Udruženje lektora

ČITANJE: 4 minute

Republika Srpska dobila je svoje prvo Udruženje lektora. Cilj im je promocija i njegovanje srpskog jezika i kulture u cjelini, ali i unapređenje jezičke kulture u zemlji.

Predsjednica ovog udruženja Aleksandra Savić rekla je kako je ideja potekla od profesorice Biljane Babić sa Filološkog fakulteta u Banjaluci, jer su jezikoljupci bili suočeni sa mnogim nedoumicama i problemima kada je u pitanju ovaj posao.

„Neki od njih su brzina sa kojom smo suočeni prilikom lektorisanja, činjenica da lektori koriste različite priručnike i da predlažu različita pravopisna rješenja, nemogućnost napredovanja, te neizbježna rasprava o tome da li lektori treba da imaju posebno specijalističko obrazovanje ili taj posao mogu obavljati svi profesori srpskog jezika i književnosti. Tako smo spontano došli na ideju da okupimo lektore u Republici Srpskoj kako bismo se lakše nosili sa problemima u struci, a i kako bismo uticali na unapređenje jezičke kulture u zemlji“, kaže Aleksandra.

Nije naodmet napomenuti da je ova mala organizacija prvo ovakvo udruženje u Republici Srpskoj, kao i da su lektori, naročito u posljednje vrijeme, usljed sve veće brzine komunikacije, skrajnuti i nedovoljno cijenjeni.

„Neki od naših ciljeva su okupljanje lektora srpskog jezika, preciziranje njihovog statusa, poboljšanje kvaliteta i uslova njihovog rada; promocija lektorskog posla, kao i promocija srpskog jezika,  književnosti i kulture; pomoć u obrazovanju i usavršavanju lektora ali i svih ostalih čiji posao nalaže ispravno pisanje i govorenje; organizacija tematskih skupova, radionica, seminara, razgovora, javnih tribina; ujednačavanje pravopisnih rješenja, tarife lektorisanja, kao i ukazivanje na potrebu obaveznog postojanja lektora u svim institucijama.  Pored rješavanja problema u struci, ciljevi Udruženja jesu i kontinuiran rad na poboljšanju kulture govora i pisanja, pomoć svim zainteresovanim za rješavanje jezičkih nedoumica, a naročito napominjemo naše opredjeljenje da utičemo na učenike osnovnih i srednjih škola, koji su i budućnost našeg jezika i kulture“, ističe Savićeva.

Udruženje trenutno broji tridesetak entuzijasta, a Aleksandra dodaje da im je svima zajedničko da nisu samo jezikoslovci već i predani jezikonosci.

“Članovi Udruženja su profesori jezika sa Filološkog fakulteta u Banjaluci, te veliki autoritet u oblasti književnojezičke norme – Milorad Telebak, javnosti odavno poznat kao iskren pregalac i trudoljubac kada je srpski jezik u pitanju. Zatim, pripadnici su naše organizacije i lektori sa višegodišnjim iskustvom u medijima i institucijama Republike Srpske. Udruženje su osnovali pomenuta profesorica Babić, čija je uža naučna oblast istorija jezika, Dragomir Kozomara, profesor dijalektologije, akcentologije i ortografije na Filološkom fakultetu u Banjaluci, Andreja Marić, asistent na predmetima vezanim za srpsku književnost dvadesetog vijeka, te kolega Aleksandar Materić i ja”, kaže naša sagovornica.

Planova, kako ističe, imaju mnogo, od stručnih skupova, savjetovanja, seminara do saradnje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i medijima. Takođe, Udruženje će objavljivati i publikacije i organizovati druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja u oblasti ortografije i ortoepije.

“Namjera nam je da u ovoj godini okupimo što više članova sa dugogodišnjim iskustvom, da obučimo buduće lektore, te da u saradnji sa našim iskrenim prijateljima promovišemo kulturne vrijednosti našeg društva. Sa druge strane, zamisao nam je i da naša nastojanja predstavimo izvan struke, tj. da svojim radom i iskustvom utičemo na odnos prema jeziku i jezičkoj kulturi u cijeloj Republici Srpskoj. Jedan od načina koje smo izabrali jesu i obuke za sve one čiji posao zahtijeva poznavanje jezika, kao i za sve zainteresovane za njegovo očuvanje”, kaže Savićeva.

Trenutno pripremaju vrlo zanimljiv konkurs – Pravopisac godine.

“Pripremamo akciju Pravopisac godine, za koju se nadamo da će postati tradicionalni konkurs našeg Udruženja. Radi se o konkursu za najoriginalniju uočenu i objašnjenu pravopisnu grešku. Naime, učesnici treba da nam putem imejla pošalju fotografisanu pravopisnu grešku (u obzir se uzima i snimak ekrana, ukoliko su grešku uočili na društvenim mrežama ili na nekoj internet stranici). Uz fotografiju treba poslati i pismeno objašnjenje u kojem će naši pravopisci na osnovu vlastite kreativnosti objasniti zašto je uočeni oblik nepravilan. Pobjednike konkursa čekaju vrijedne nagrade, koje pripremamo u saradnji sa našim prijateljima. Nagrade još uvijek neću otkriti, ali dužna sam napomenuti da pored prve tri nagrade posebno nagrađujemo učenika osnovne ili srednje škole sa najoriginalnijom fotografijom i objašnjenjem, a nagradiće se besplatnim udžbenicima za narednu školsku godinu. Konkurs će trajati tri mjeseca, a očekujemo prijave iz svih dijelova Republike Srpske. Takođe napominjem da ćemo svaku kreativnost i domišljatost posebno cijeniti i nagraditi. Konkurs će uskoro biti zvanično objavljen, pa će svi zainteresovani dobiti tačne informacije u vezi sa učešćem”, istakla je Aleksandra Savić, predsjednica Udruženja lektora RS.

U BiH 2.82 odsto nepismenih

Prema podacima popisa stanovništva, od ukupnog broja osoba starijih od deset godina, nepismenih je bilo 89.794 ili 2,82 odsto (u Republici Srpskoj 3,17 odsto, u Brčko distriktu 2,83 odsto, a u Federaciji BiH 2,63 odsto). Od ukupnog broja nepismenih 0,8 odsto su muškarci i 4,8 odsto žene, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

(Mondo)