Vijesti 06.04.2019.

JEDAN USLOV IZBRIŠU, DRUGI DODAJU Nakon brojnih pritužbi, Grad mijenja odluku o grijanju

ČITANJE: 4 minute

Gradska uprava Banjaluka je malo spustila lopticu kada su u pitanju pravila za isključenje potrošača sa grijanja, ali nova odluka je i dalje daleko do idealne.

Poručuju to predstavnici potrošača koji su dobro proučili izmjene odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije, a koja će se naći na sjednici Skupštine grada 10. aprila.

Grad je očigledno, nakon brojnih upozorenja građana i nevladinih organizacija da se u Banjaluci krše prava potrošača koji žele da se odjave sa centralnog gradskog grijanja, predložio izmjene prošlogodišnje odluke. Taj pravilnik je predviđao da vam je u zgradi potrebna saglasnost svih komšija za isključenje s mreže, što je praktično nemoguće dobiti, te bi ovaj član trebalo sada da bude promijenjen.

Ako tehničke karakteristike sistema to dozvoljavaju, građanima koji ne žele da ih više griju EkoToplane biće ubuduće dovoljan samo pismeni zahtjev, ali saglasnost komšija će vam ipak i dalje trebati ukoliko vam kroz stan prolaze cijevi od grijanja.

Zakon o zaštiti potrošača kaže da davalac usluge mora da omogući korisniku raskid ugovora, što znači da nema uslovljavanja, naglašavaju iz Pokreta potrošača.

Građani se odjavljuju sa sistema jer su imali loše grijanje, a zatim i zato što nemaju mogućnost da plate tu uslugu, precizira Dragovan Petrović iz ovog udruženja.

– I dalje ostaje ta odredba za određen broj potrošača da, ako žele da se isključe, moraju da imaju saglasnot svih stanara. Teško je i praktično nemoguće ovjeriti sve potpise kod notara, što znači da se ljudi opet uslovljavaju. Ima komšija koji nisu u dobrim odnosima i neće nikad potpisati pristanak tako da ova odredba nema nikakvog smisla. Ako neko ne može da plaća grijanje, ne treba mu saglasnost komšije. Pa, ne finansira ga on, zašto bi mu trebalo njegovo odobrenje da se odjavi sa usluge?! Ne može se niko silom natjerati da koristi nečije usluge ako on nema mogućnosti da ih plati – upozorava Petrović.

Potrošači, po prijedlogu odluke, mogu izabrati da plaćaju 30 odsto od ukupne cijene grijanja baš zato što im cijevi prolaze kroz stan, jer isijavaju određenu količinu toplote, ili u suprotnom – da ih izoluju.

– Zahtijevaju da se to radi putem ovlaštene firme, što ne podržavamo, jer se dobar izolacioni materijal može svuda kupiti i svako može sam da završi taj posao, a iz Toplana onda da dođu i prekontrolišu urađeno. Oni, međutim, traže da to rade ovlaštene firme i t stavljaju potrošače na bespotreban trošak ili da plaćaju 30 odsto od normalne cijene, što je isto daleko do realnosti – ističe Petrović.

On smatra da nikakvo uporište nema ni propisana klauzula da potrošač koji se želi odjaviti „mora pribaviti mišljenje ovlaštene organizacije o ispunjenosti uslova“.

Najskuplji smo

Cijena grijanja kod nas je, kada smo poredili s okruženjem, najveća, preciziraju u Pokretu. Iako se, kažu, očekivalo da prelaskom na nove energente, sa mazuta na sječku, ova usluga znatno pojeftini, na kraju je čak došlo i do poskupljenja onim potrošačima koji su imali ugrađene kalorimetre.

– Ako analiziramo potrošačku korpu i koliko iznose troškovi stanovanja, vidimo da je udio grejanja u tim režijama čak 40 odsto. To je jako velika stavka i sigurno je da veliki broj potrošača nema mogućnosti da plaća tako velike izdatke zbog čega nalaze jeftinije izvore da zagrijavaju svoje prostorije. Lokalna zajednica je prva odgovorna kada se govori o određivanju cijene komunalnih usluga i gradski oci moraju da vode računa o socijalnoj strukturi i platežnoj moći potrošača. Oni koji su izabrani da rukovode lokalnom zajednicom treba da misle o onima koji imaju 500 ili 600 KM primanja i ne mogu da podmire ni elementarne stavke. Ljudi onda traže gdje mogu da uštede. Skupo grijanje je nažalost komoditet koji ne može svako sebi da priušti – ističe Petrović.

Problem su i ugovori

Potrošačima nije problem samo odjavljivanje sa mreže, već i zaključivanje ugovora, kažu u Pokretu potrošača, i to na osnovu pritužbi građana koji su im se obraćali u prethodnom periodu.

– Zakon o zaštiti potrošača precizno kaže da je davalac usluge dužan da sklopi ugovor sa korisnicima njihovih usluga. Eko toplane su bile dužne da, kao novi pravni subjekt koji je preuzeo gradsko grijanje, sklopi sa svim korisnicima ugovor o korištenju, što oni nisu u potpunosti uradili. Ugovor služi kao osnova za fakturisanje i ako neko nije prihvatio uslugu sigurno je da ne mora ni da plati – zaključuje Dragovan Petrović.

(Srpskainfo)